Milieuontmoetingen

Gezonde lucht, proper water, een leefbare omgeving en voldoende natuur in de buurt. Zelfs in het dichtbevolkte Vlaanderen hoeft dit geen utopie te zijn, maar zijn het basisbehoeften en basisrechten van elke inwoner.

Gemeenten en provincies hebben daarbij een grote verantwoordelijkheid. Zelfs met beperkte middelen, kan op lokaal niveau veel gebeuren voor een beter milieu en een sterkere natuur.

De gemeente richt daarom jaarlijks verschillende campagnes in zoals:

  • Boomplantdag
  • Dag van het Park
  • Bebloemingswedstrijd
  • Juni, Compostmaand
  • Met belgerinkel naar de winkel
  • Dag van de natuur
  • Zwerfvuilcampagne