Meldpunt Fietspaden

 

  • De gemeente Kuurne beseft maar al te goed dat fietsers behoefte hebben aan goed onderhouden fietspaden. Kuurne wil in de toekomst ook verder werk maken van de fietsvriendelijkheid: bij herinrichting van straten zal hier steeds aandacht aan besteed worden.
  • Zodat niet alleen onze jeugd veilig naar en van school kan komen, maar dat ook alle andere fietsers gemakkelijk in Kuurne kunnen rondtoeren.
  • Sinds enige tijd is er het Meldpunt Fietspaden, een initiatief van de Vlaamse Overheid. Op deze website kan je gevaarlijke punten op fietspaden melden aan de bevoegde wegbeheerder (gemeente, provincie, gewest...).

Via het Meldpunt Fietspaden kunt u knelpunten voor fietsers signaleren aan de bevoegde wegbeheerder (gemeente, provincie, gewest, ...) in Vlaanderen.

Het is vooral bedoeld om een abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vereist.