‘Fluvia'

gaat voor een betere hulpverlening

Kuurne maakt, samen met 13 andere gemeenten, deel uit van de Hulpverleningszone Fluvia. Sinds 24 juni 2011 gaat het samenwerkingsverband tussen 14 gemeenten en 12 brandweerkorpsen onder deze naam door het leven. Door de invoering van het principe van ‘de snelste adequate hulp' rukt de brandweer steeds meer en meer over de stadsgrenzen uit. Bij brand of ongeval komt het voor dat er meerdere korpsen aanwezig zijn. Onderlinge afstemming en opleiding verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening.

Feiten en Cijfers

De 300.000 inwoners uit Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem kunnen voortaan rekenen op de hulp van een team van meer dan 800 brandweermannen en -vrouwen. Deze zijn gehuisvest in 17 posten verspreid over het grondgebied van Leie en Schelde.

Snelste adequate hulp

Sinds de wet-Dewael, die de basis is voor een grondige brandweerhervorming, in 2007 is het niet meer per definitie het gemeentelijke brandweerkorps dat uitrukt. De invoering van het principe van de ‘snelste adequate hulp' zorgt ervoor dat het korps dat het snelst ter plaatse kan zijn met de nodige middelen wordt uitgestuurd, los van de gemeentegrenzen. De 14 gemeenten van de hulpverleningszone Fluvia hebben hieromtrent een overeenkomst afgesloten. Op die manier wordt afgesproken voor welke type interventie er welke middelen uitgestuurd worden. Dit heeft tot gevolg dat er geen overtollige middelen ingezet worden wanneer dit niet nodig is én dat toch iedereen adequaat geholpen wordt.

‘Hulpverleningszone Fluvia'

Er is afgestapt van Hulpverleningszone Zuid-West-Vlaanderen om Hulpverleningszone Fluvia in de plaats te stellen. De keuze voor deze nieuwe naam is geïnspireerd op volgende elementen:

  1. Het Leie-Schelde Interfluvium
  2. Een rivier houdt ook geen rekening met de gemeentegrenzen net zoals onze hulpverlening.
  3. Fluvius (rivier) + Via (weg): als beleidsmakers willen de burgemeesters van de hulpverleningszone, trendsetters zijn en ambitieus mee de weg van de hulpverlening (de rivier) bepalen.

 

Gratis brandpreventieadvies voor particulieren en verenigingen

Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. Gewonden die overleven, dragen vaak de gevolgen voor de rest van hun dagen. Binnen de hulpverleningszone Fluvia willen we het aantal woningbranden beperken door gratis advies te verlenen. Hoe kan men op eenvoudige wijze zijn woning brandveiliger maken door het toepassen van praktische tips en eenvoudige ingrepen? Binnen onze hulpverleningszone staat er een team van 7 brandpreventieadviseurs klaar. Zij helpen je graag op weg en verstrekken op eenvoudige aanvraag individueel advies met een bezoek aan jouw woning. Tevens is een aanvraag voor een voorstelling voor verenigingen mogelijk.

Je kan je aanvraag indienen via het e-loket op de website van de hulpverleningszone Fluvia.

Meer info: