Kunstonderwijs

Jeugdatelier

Het Jeugdatelier, dat erkend is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, is een vormingswerk, waarbij aan kinderen de verschillende vormen van creatieve expressie wordt aangeboden, zoals tekenen, schilderen, timmeren, boetseren, enz. Het richt zich tot kinderen van 6 tot 12 jaar en van 13 tot 25 jaar. Het telt een 100-tal leden.

De activiteiten hebben plaats op woensdagnamiddag en vrijdagavond. Er is een hoofdafdeling in het Centrum (lokalen boven de Centrumschool) en een wijkafdeling St.-Pieter.

Jaarlijks worden er opendeurdagen en een jeugdexpo op het einde van het werkjaar georganiseerd. Tijdens het jaar zijn er ook nog bezoeken aan tentoonstellingen, uitstappen in de natuur, enz.

Muziekatelier

Muziekatelier brengt muzikale vorming, gericht naar de studie van een instrument (gitaar, blazers, viool,...). Dit zowel voor de jongsten vanaf 6 jaar (creatief musiceren met blokfluit en Orff-instrumenten, cursus van 3 jaar), als voor iedereen vanaf 8 jaar (gedegen muzikale vorming met traditionele notenleer, individuele begeleiding instrument(en), initiatie harmonie en dictie)

De activiteiten hebben dagelijks plaats. Jaarlijks zijn er ook leerlingenaudities, openbare proeven en een proclamatieconcert in juni.

De jongste jaren heeft de Jeugd- en Volksmuziekschool te maken met een spectaculaire aangroei van leerlingen.

 
 

Atelier Creatieve Expressie (Volwassenenatelier)

Het Atelier Creatieve Expressie is een vereniging van mensen met een creatief doel die zich in hun creativiteit willen vervolmaken onder bekwame begeleiding. Welke creatieve activiteiten worden er uitgeoefend? Schilderen, kleibewerking, pottendraaien, keramiek, houtsculpturen, enz.

 

Wekelijks op donderdagavond - met uitzondering van juli en augustus - komt men bijeen op de zolder van de Centrumschool. Jaarlijks wordt er ook een opendeur en tentoonstelling gehouden.

 

De doelgroep van de vereniging zijn volwassenen, zowel mannen als vrouwen. Momenteel zijn er zo'n 40-tal leden aangesloten. Het Volwassenenatelier heeft ook te maken met een aangroei van mensen die creatief bezig willen zijn.

Meer info: Atelier voor creatieve expressie annie.messely@skynet.be 056 72 80 88