Blije Bloemen

Reis rond de wereld

Bloemen volgen vreemde en lange wegen voordat ze bij de consument terecht komen. Zo worden bloemen bijvoorbeeld gekweekt in Kenia, met het vliegtuig naar Nederland gevlogen om daar geveild te worden en terug te vertrekken naar andere landen in Europa. Aalsmeer, de grootste veiling van Nederland, verhandelde in 2005 voor 1,7 miljard euro bloemen, wat overeenkomt met 45% van de wereldhandel.

Bloemen zijn dus cadeauartikelen die relatief veel energie kosten. Een gemiddeld boeket rozen heeft een ecologische voetafdruk van 20 m². Dit is ongeveer gelijk aan 20 km met de auto rijden.

Kinderarbeid en vergiftiging

Door de globalisering in de bloemensector worden veel snijbloemen gekweekt in landen als Colombia, Ecuador en Kenia. Zowel het gunstige klimaat als goedkope arbeidskrachten zijn de belangrijkste redenen van de verschuiving van de productie naar het Zuiden. De bloementeelt gebeurt vaak in mensonterende omstandigheden: kinderarbeid, uitbuiting van arbeiders, discriminatie van vrouwen, veelvuldig gebruik van gevaarlijke pesticiden, vergiftiging van het milieu en de arbeiders met ziektes als gevolg. Daarnaast zijn er ook de negatieve effecten op het leefmilieu door de teelt (pesticiden) en distributie (transport per vliegtuig).

Anderzijds biedt de bloemenindustrie veel vrouwen de mogelijkheid om werk te vinden en mee te voorzien in het onderhoud van hun familie. Een boycot is dan ook géén goede manier om het leven en de arbeidsomstandigheden van arbeiders in ontwikkelingslanden te beïnvloeden. Je kan als consument op een andere manier je macht gebruiken, namelijk door bewust te kiezen en te vragen naar Blije Bloemen. Zo zijn er bv. Fair Trade rozen die rekening houden met mens en milieu.

Eerlijk bloeit het langst

Met de campagne Blije Bloemen ijveren de vzw’s NBV (Netwerk Bewust Verbruiken), Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze), Fian (mensenrechten vzw) en Max Havelaar (onafhankelijk keurmerk voor eerlijke handel) voor een respectvolle behandeling van alle werknemers in de bloemensector waar ook ter wereld én voor een verantwoord gebruik van pesticiden. Iedereen kan als consument een halt toeroepen aan de wantoestanden in de bloemensector door bewuste keuzes te maken. Kies dus bewust voor Blije Bloemen, geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu.

Enkele tips als je bloemen wenst te kopen:

  • koop bewust en kies voor Blije Bloemen (zie verder). Dit kunnen duurzame, biologische, seizoens-, of Fair Trade bloemen zijn. 
  • kies bloemen die lang mee gaan, bijvoorbeeld amaryllis, flamingobloem of chrysant. Narcissen, irissen en tulpen gaan veel minder lang mee.  
  • bloeiende planten en bollen in een pot gaan ook lang mee. 
  • een paar bloemen of zelfs één bloem in een mooie vaas is vaak net zo decoratief als een grote bos.

 

Momenteel zijn er nog maar beperkt Blije Bloemen te verkrijgen in België:

  • rozen met Max Havelaar keurmerk in verschillende supermarkten. 
  • biologische seizoensbloemen (zoals Nederlandse tulpen) in de bio-winkel. 
  • lokale producenten met VMS-label (Vlaams Milieuplan Sierteelt): dit label legt milieuvoorwaarden op voor snijbloemen gekweekt in Vlaanderen. Dit label is voor de consument niet te onderscheiden. Door registratie en kritische analyse van milieubelastende stoffen worden siertelers gestimuleerd tot milieubewuste bedrijfsvoering.  Op http://www.vms-vzw.be/nl/wie-zijn-we/deelnemende-bedrijven/ vind je een overzicht van de deelnemende bedrijven.

Actuele informatie vind je op de campagnewebsite www.blijebloemen.be.