Afvalpreventie

Efficiënt en verantwoord afvalbeheer kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd. In de "afvalwereld" wordt daarom veel gebruik gemaakt van de Ladder van Lansink, opgesteld door professor Lansink. De ladder van Lansink geeft de verschillende mogelijkheden aan om met afval om te gaan, startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende manier.

 

 

PREVENTIE

Het spreekt voor zich dat afval vermijden de meest efficiënte wijze is om de afvalberg te doen slinken. Een bewust aankoop- en consumeergedrag van producten kan hiervoor een eerste stap zijn. Enkele voorbeelden:

  • Verse groenten (praktisch onverpakt) i.p.v. conserven
  • Boodschappentas i.p.v. de plasticzak, de brooddoos i.p.v. de folies,
  • Beide zijden van een vel papier gebruiken i.p.v. twee vellen
  • Glazen flessen (eventueel met statiegeld) i.p.v. blikjes, plastic flessen en brikverpakkingen
  • Oplaadbare batterijen
  • Gebruik katoenen zakdoeken i.p.v. papieren
  • Kies voor hergebruik van luiers (financieel aantrekkelijk)

HERGERBUIK

Indien U afval niet kan vermijden moet het indien mogelijk hergebruikt worden. Wat voor de ene persoon afval en dus onbruikbaar is geworden, kan voor iemand anders nog bruikbaar zijn, eventueel na kleine herstellingen. Het beste voorbeeld van hergebruik is de KRINGLOOPWINKEL.

 

RECYCLAGE

Een volgende stap in de behandeling van afval vormt de recyclage. Hierbij wordt afval omgezet in een nieuw product en kan aldus een nieuw leven als eindproduct gaan leiden. Hiervan zijn verschillende voorbeelden te geven: papier & karton, PMD, GFT, tuinafval, hout, bouw- en sloopafval, gips, isomo, schroot, glas, textiel, frituurolie en -vet, motorolie, KGA,...

 

VERBRANDEN

Kunnen de vorige verwerkingswijzen niet worden gehanteerd, dan dient het afval verbrand te worden mits een perfecte rookgaswassing en energierecuperatie. Op deze wijze lijdt het milieu weinig schade en wordt tevens nog energie opgewekt. ·

 

STORTEN

De slechtste verwerkingswijze vormt het storten van afval. Dit dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag dit gebeuren.