Karmina

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (milieuraad) heeft als benaming "KARMINA", dit is het letterwoord voor Kuurnse Adviesraad voor Milieu en Natuur.

Doel

De gemeente adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid op verzoek van het College van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, van de bevoegde schepen van Leefmilieu of op eigen initiatief. Eventueel andere acties uitvoeren, op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging. Het vervullen van taak als belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Huidige samenstelling