Jouw mening is goud waard!

Beste inwoner van Kuurne

“Gezonde kritiek is de motor van verbetering”

Kuurne is een gemeente voor en door de burger. Jouw mening over het reilen en zeilen van de gemeente is dus zéér belangrijk. Onderstaande enquête bevraagt jou over de algemene werking van de communicatie van Kuurne. Ook dienstverlening en participatie komt zijdelings aan bod. Aan de hand van de resultaten van deze enquête maak je het ons mogelijk enerzijds onze werkpunten bloot te leggen en anderzijds te bevestigen wat voor jou goed aanvoelt.

“Voor wat hoort wat”

Door deze enquête in te vullen help je niet alleen de gemeente Kuurne, maar ook jezelf. Het is een win-win situatie waarbij het enige resultaat verbetering is. Wie deelneemt, maakt kans op één van de vijf Kukadobons ter waarde van 10.00 euro.
Deze enquête zal maximum 10 minuten van jouw kostbare tijd innemen. De enquête is volledig anoniem. Je krijgt wel de kans om jouw e-mailadres achter te laten om kans te maken op één van de vijf Kukadobons. De enquête wordt opgensteld tot 10 juli. Ze biedt inspiratie om het communicatiebeleid vanaf 2019 verder vorm te geven.

Jouw mening is goud waard!

Klik hier om de enquête in te vullen.

Hartelijk dank! Communicatiedienst Kuurne

 

Aangemaakt op: 04/06/2018