Huurproblemen

Zowel huurders als verhuurders kunnen terecht aan het woonloket met vragen en problemen. Het woonloket helpt iedereen verder, is een neutrale partij en doen er alles aan om de kloof, die soms bestaat tussen huurder en verhuurder, zo klein mogelijk te maken. Laat kleine problemen niet escaleren maar vraag tijdig hulp!

Huurders met vragen over de huurwoning kunnen ook bij de Huurdersbond terecht voor advies en informatie

 

Centraal Secretariaat Brugge
Vlamingdam 55 - 8000 Brugge
tel: 050/33 77 15 - fax: 050/34 14 83
e-mail: huurdersbond.westvlaanderen@yucom.be

 

Adviespunt Kortrijk
Sociaal Huis
Budastraat 27
8500 Kortrijk

Vrije spreekuren:

dinsdag van 9u - 12u
vrijdag van 9u - 12u

 

Verhuurders met vragen over huurovereenkomsten kunnen zich wenden tot de eigenaarsbond.

Hoofdkantoor Antwerpen
Otto Veniusstraat 28
2000 Antwerpen
tel: 03/232 26 06

 

Of de Verenigde Eigenaars

Secretariaat Kortrijk
Casinoplein 6
8500 Kortrijk
tel: 056/26.62.00
e-mail: info@ve-pr.be

 

Geschillen waar overleg niet tot een oplossing leidt, worden beslecht voor de vrederechter.