Huurgarantiefonds

Sinds 1 januari 2014 kunnen verhuurders beroep doen op het huurgarantiefonds, wanneer ze een nieuwe huurovereenkomst afsluiten. Het huurgarantiefonds beschermt verhuurders tegen het verlies aan huurinkomsten wanneer de huurder een huurachterstal heeft en komt maximaal drie maanden tussen in de huur met een plafond van 2700 euro.

Geïnteresseerde verhuurders kunnen een aanvraag indienen bij 'Wonen Vlaanderen' binnen de twee maanden na de datum van ondertekening van de huurovereenkomst. De aansluitvergoeding bedraagt 75 euro. De aanvraagdocumenten zijn online beschikbaar via de website van 'Wonen Vlaanderen' of kunnen verkregen worden bij het woonloket in het sociaal huis.

Regelgeving

Aanvraag documenten