Hulstsestraat

Gepubliceerd op Donderdag 07 oktober 2021
Sanering Hulstsestraat

Aquafin heeft plannen voor een rioleringsproject in de Hulstsestraat.  Tot op vandaag loopt er nog ongezuiverd afvalwater van de Rijksweg en Hulstsestraat rechtstreeks in de Vaarnewijkbeek.

Aanleggen van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel

Wat moet er gebeuren?

Er wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Hulstsestraat. Ook het kruispunt van de Rijksweg met de Hulstsestraat (en Kuurnsestraat) zal worden aangepakt. Het afvalwater van de Hulstsestraat zal verzameld worden in een nieuwe vuilwaterriolering en zal worden afgevoerd naar een nieuw te bouwen pompstation. Dit komt ter hoogte van het kruispunt met de Rijksweg. Vanuit dit pompstation wordt het verzamelde afvalwater verpompt, door een persleiding naar de bestaande riolering ter hoogte van het kruispunt met de Abelenstraat. Deze riolering is reeds aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harelbeke.

Het regenwater wordt verzameld in een nieuwe regenwaterleiding en afgevoerd naar de Vaarnewijkbeek in de Kuurnsestraat.

Bezoek van een afkoppelingsdeskundige

Om de doelstelling van het project te bereiken, namelijk de gescheiden afvoer van vuil- en regenwater, dient u ook op eigen terrein deze twee waterstromen te scheiden. Een afkoppelingsdeskundige zal u hierin ondersteunen. Hij/Zij zal samen met u, ter plaatse, een plan van aanpak opmaken.

Voor dit project zal dit een deskundige van Landmeetkantoor Devuyst zijn. Indien u in deze zone woont krijgt u binnenkort van hen nog een afzonderlijke brief om een afspraak voor een huisbezoek te maken.

Nieuw wegenontwerp

De gemeente Kuurne maakt van deze rioleringswerken gebruik om het wegenontwerp te verbeteren. Bovendien worden van deze werken ook gebruik gemaakt om de nutsleidingen ondergronds te brengen.  Verder komt er ook openbare verlichting aan de pare kant van de straat.

Wanneer?

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. Alles wordt verder in detail uitgewerkt en de verschillende vergunningen worden aangevraagd. Onder voorbehoud verwachten we dat de werken in het najaar 2022 of in het voorjaar 2023 kunnen starten. De werken zullen ongeveer een jaar duren.

Vanaf we meer weten over de data koppelt de gemeente terug naar de bewoners om ze tijdig op de hoogte te brengen.