Hoevewijk in't nieuw

 

De Hoevewijk, één van de oudste Kuurnse woonwijken, wordt binnenkort grondig aangepakt. In samenwerking met studiebureau Cnockaert werd de toestand van de voetpaden, rijwegen en rioleringen bekeken. Te smalle voetpaden en voetpaden in slechte staat worden aangepakt. De slecht liggende rijweg in de Bosbessenlaan en Beukenlaan wordt vervangen en lekkende rioleringen worden terug dichtgemaakt. Ook het groen wordt opgefrist en deels opnieuw aangeplant. Deze werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd over verschillende jaren. De werken moeten resulteren in een veiliger netwerk van voet- en fietspaden in een mooiere omgeving. De gemeente investeert maar liefst 1.042.092 euro in de renovatie.

De fietsdoorsteek rond het Erf en de Elfde Julilaan werden reeds aangepakt. Begin juli start de aannemer met de aanleg van verkeersplateaus in de Boomgaardstraat.

 

Bosbessenlaan - Beukenlaan

 

De gewijzigde planning voor de Bosbessenlaan – Beukenlaan is een gevolg van de rioolrenovatie die door de onderaannemer pas vanaf september 2018 kan worden uitgevoerd. Gezien voorafgaande wegeniswerken niet verantwoord zijn omwille van de nog uit te voeren rioolrenovatie en nieuwe aansluitingen van de straatkolken in de rijweg, is het niet aangewezen de wegeniswerken in de voormelde straten nu al vooraf uit te voeren.

ku0018_v8_gp_perceel1_19_09-18_inplanting_bomen-layout1.pdf

 

Beeklaan en Bloemenhof

Hieronder vind je de info meegedeeld op de infovergadering van 15 oktober 2019:

Infovergadering Beeklaan

Uitvoeringsplan Bloemenhof en Beeklaan

 

Info

Meer info kan u bekomen bij de dienst Publieke Ruimte via het omgevingsloket op nummer 056 73 71 43 of omgevingsloket@kuurne.be