Hoevewijk in't nieuw

 

De Hoevewijk, één van de oudste Kuurnse woonwijken, wordt binnenkort grondig aangepakt. In samenwerking met studiebureau Cnockaert werd de toestand van de voetpaden, rijwegen en rioleringen bekeken. Te smalle voetpaden en voetpaden in slechte staat worden aangepakt. De slecht liggende rijweg in de Bosbessenlaan en Beukenlaan wordt vervangen en lekkende rioleringen worden terug dichtgemaakt. Ook het groen wordt opgefrist en deels opnieuw aangeplant. Deze werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd over verschillende jaren. De werken moeten resulteren in een veiliger netwerk van voet- en fietspaden in een mooiere omgeving. De gemeente investeert maar liefst 1.042.092 euro in de renovatie.

De fietsdoorsteek rond het Erf en de Elfde Julilaan werden reeds aangepakt. Begin juli start de aannemer met de aanleg van verkeersplateaus in de Boomgaardstraat.

Hieronder de timing van de komende werken:

 • Werken tot eind augustus 2018 :
 • Verkeersplateau’s Boomgaardstraat ;
 • Aanleg voetpaden Beeklaan (enkel pijpekop)
 • Werken uit te voeren tussen eind augustus 2018 en eind september 2018 :
  • Voetpaden en bestratingswerken Rodekruisplein - Krokussenlaan
 • Werken uit te voeren tussen september 2018 en december 2018 :
 • Rioolrenovatie Bosbessenlaan en Beukenlaan
 • Aansluitend wegeniswerken in de Bosbessenlaan, Beukenlaan en wegeniswerken in de Elfde-julilaan tussen Brugsesteenweg en verkeersplateau met Mimosalaan.
 • Werken uit te voeren tussen november 2018 en december 2018 :
 • Voetpaden en bestratingswerken Rodekruisplein - Krokussenlaan

 

Bosbessenlaan - Beukenlaan

De gewijzigde planning voor de Bosbessenlaan – Beukenlaan is een gevolg van de rioolrenovatie die door de onderaannemer pas vanaf september 2018 kan worden uitgevoerd. Gezien voorafgaande wegeniswerken niet verantwoord zijn omwille van de nog uit te voeren rioolrenovatie en nieuwe aansluitingen van de straatkolken in de rijweg, is het niet aangewezen de wegeniswerken in de voormelde straten nu al vooraf uit te voeren.

Planning

 • Start 24 september -  gedurende +/-1 maand: Beukenlaan tussen Beeklaan en kruispunt met Bosbessenlaan (kruispunt blijft open).
 • Start +/- 24 oktober 2018 tot +/- 1 december 2018: Beukenlaan vanaf kruispunt Bosbessenlaan (kruispunt gaat dicht) tot aan kruispunt Hoevedreef (kruispunt Hoevedreef blijft open)
 • Start +/- 1 december 2018 tot +/- 15 maart 2019: Volledige Bosbessenlaan tot aan kruispunt elfde julilaan

Deze opgesomde timing is zoals u wellicht zult begrijpen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Uiteraard stellen wij en de aannemer alles in het werk om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

ku0018_v8_gp_perceel1_19_09-18_inplanting_bomen-layout1.pdf

 

Praktisch

De aannemer zal de betrokken inwoners tijdig verwittigen in functie van bereikbaarheid en hinder. Er worden diverse ophaalpunten voorzien in functie van ophaling huishoudelijk afval.

 

Info

Meer info kan u bekomen bij de dienst Publieke Ruimte via het omgevingsloket op nummer 056 73 71 43 of omgevingsloket@kuurne.be

 

Hieronder kan je de powerpoint en de plannen terugvinden van het bewonersoverleg in februari 2018:

plan_1_p1_ku0018_v4_gp_22-01-18_heraanbesteding.pdf

plan_2_p1_ku0018_v4_gp_22-01-18_heraanbesteding.pdf

plan_3_p1_ku0018_v4_gp_22-01-18_heraanbesteding.pdf

plan_4_p1_ku0018_v4_gp_22-01-18_heraanbesteding.pdf

plan_5_p1_ku0018_v4_tp_22-01-18_heraanbesteding.pdf

plan_6_p1_ku0018_v4_td_22-01-18_heraanbesteding.pdf

 

Infovergadering Hoevewijk 15-02-2018 from GemeentebestuurKuurn