Hinder

auto

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder. Nogal wat factoren, zowel objectieve als subjectieve, zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen.

Melden kan op volgende manieren:

 • de milieudienst:
  Marktplein 9, 8520 Kuurne
  telefoon: 056/73 71 46
  e-mail: milieudienst@kuurne.be
 • Bij de Politiepost Kuurne:
  Weggevoerdenplein 1/01, 8520 Kuurne
  elke werkdag van 08.00 uur tot 11.30 uur, van 13.00 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 09.00 uu tot 11.30 uur.
  telefoon: 056/36 58 60
  e-mail: kuurne@pzvlas.be.
 • Commissariaat ‘Centrum’
  Oude-Vestingsstraat 2a, 8500 Kortrijk
  telefoon: 056/23 96 11
  e-mail: politie@pzvlas.be
 • Dienst MIFIN:
  De dienst MIFIN onderzoekt de inbreuken op de regelgeving inzake: milieu; Ruimtelijke ordening en stedenbouw; hygiëne en huisvesting; hormonen; kansspelen; dierenwelzijn; jacht. De dienst onderzoekt ook de immateriële misdrijven in de economische en financiële sfeer.
Marktplein 9
8520
Kuurne
056 73 71 43
Nu open
08:30 - 12:00
Alles weergeven