Handelscommissie

De handelscommissie:

 • behartigt alle activiteiten van de middenstand en bestudeert de problemen van lokale economie die rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed worden door het gemeentebeleid. 
 • ontwikkelt initiatieven die de lokale economie bevorderen. 
 • helpt handelaarsverenigingen en individuele handelaars in het realiseren van hun doelstellingen. 
 • promoot de lokale economie in Kuurne. 
 • creëert overleg met en verstrekt van advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
 • verleent advies voor de aanvragen van socio-economische vergunningen. 
 • verbetert de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de middenstand. 
 • verbetert de communicatie tussen de gemeentelijke diensten en de middenstand voor signalisatie n.a.v. openbare werken. 
 • maakt en bewaart een centraal adressenbestand. 
 • verleent advies over nieuwe of te verhogen belastingen van de lokale economie. 
 • verleent advies over nieuwe initiatieven met belangrijke impact (bv. organisatie wekelijkse markt). 
 • verleent advies over nieuwe gemeentelijke reglementering die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op aspecten van de lokale economie.

Samenstelling handelscommissie:

 • Alexander Rosseel, voorzitter, Unizo
 • Benedikt Devos, ondervoorzitter, Braderiecomité
 • James Heylen, penningmeester, Bedrijvenpark Kortrijk-Noord VZW
 • Nancy Parmentier, Braderiecomité
 • Jo Lambrecht, Braderiecomité
 • Kurt Ghekiere, Bedrijvenpark Kortrijk-Noord VZW
 • Elke Feys, Bedrijvenpark Kortrijk-Noord VZW
 • Stefaan Hellyn, secretaris, Unizo
 • Sybile den Hollander, Unizo
 • Michaël Bouckaert Onafhankelijk
 • Carl Van den Hoeven, Onafhankelijk
 • Laurence Adeyns, Onafhankelijk
 • Johan Bossuyt, Schepen van Werk en Ondernemen