Heulebeek gelegen in het Heulebeekdomein

Waardevol netwerk

Één van de acties is het maken van nieuwe keuzes in het groenbeheer. Naast een louter esthetische functie, wordt het groen in de gemeente steeds meer een multifunctionele rol toebedeeld: het groen is er tegenwoordig niet meer enkel voor de mensen. Het moet zo veel mogelijk opgewaardeerd, gediversifieerd en verbonden worden, zodat het een waardevol netwerk wordt. Door dit netwerk wordt onze gemeente terug leefbaar voor onze kleinste burgers (vlinders, bijen, kevers, vogels …) en krijgen wilde planten hun verdiende plek terug. Als we dan ook nog onze de waterstructuren, zoals de Leie, de Heulebeek en de grachten, beken, vijvers, poelen, wadi’s  … in beschouwing nemen, komen we tot een heus ‘blauw-groen’ netwerk in onze gemeente. Dit netwerk is van groot belang in onze weerbaarheid tegen droogte en wateroverlast en brengt dus bovendien leven in de brouwerij!

Groenzones aangepakt

Om dit netwerk ten volle te kunnen uitbouwen moeten we natuurlijk uitgaan van de bestaande mogelijkheden. In onze sterk verharde gemeente lijkt dit moeilijk, maar niets is minder waar! In wijken, grasperken, wegbermen en in de vele tuinen van ons allemaal, ligt een enorm potentieel! Vele van onze bestaande groenzones kunnen we dus omvormen! Dit jaar kwam bijvoorbeeld de Molenwijk aan bod. In samenwerking met Stadslandschap Leie en Schelde werd een ontwerp gemaakt om er de brede groene stroken en het speelplein om te vormen naar een aantrekkelijke omgeving om in te vertoeven. Na een infomoment voor de buurtbewoners werd op 4 december 2021 een geboorteplantdag georganiseerd, zodat iedereen zijn steentje (boompje) kon bijdragen om dit ontwerp te realiseren. Het was een groot succes! Na deze bewogen dag zorgde de groendienst voor de afwerking. In totaal werd er 350m² speelbos, 180m² buffergroen en 30m² kleinfruit geplant en verspreid over het terrein kwamen er nog eens 14 bomen bij, waaronder een speelboom!

Maak het groener

Ook andere groenzones in Kuurne werden voorzien van een groene update. Er werden op verschillende plekken nieuwe bomen aangeplant, vaak gecombineerd met plantgoed dat de gemeente aankocht via ‘maak het groener’. Dit is een verkoopactie van inheems plantgoed, op poten gezet door natuur.koepel vzw. Het plantgoed kwam in pakketten, bestaande uit kleine bomen, heesters, haagplanten en bessenstruiken. Met de verschillende pakketten werden verschillende combinaties gemaakt, die soms wederkerend zijn. De groenzones in het Pad Oudstrijderslaan, de Koolakker, de ingang naar het heulebeekdomein (kant Veldmaarschalk Montgomerystraat) en de kruising van de Abelenstraat met de Bavikhoofsestraat kregen bijvoorbeeld dezelfde look. Hier werden telkens Sporken (Frangula alnus) aangeplant, in combinatie met bijenvriendelijke struiken, omgeven door grasland of bloemenweide. Ook de vlaskouter werd van een groene structuur voorzien die mooi samenvalt met zijn functie als evenemententerrein. Op nog andere plekken werden dan weer gemengde hagen of knotwilgen aangeplant.

Dankzij de steun van iedereen

In het proces om een gemeente te vergroenen hebben in de eerste plaats de morele steun van onze inwoners nodig. Dit najaar kregen we van de VBS (vrije basis school) bijkomend nog eens fysieke steun! 22 leerlingen en twee begeleidende leerkrachten kwamen op woensdag 8 december bomen planten in het heulebeekdomein. Samen met onze mensen uit de groendienst zorgden ze er mee voor dat een zone met braamstruiken zich kan ontwikkelen tot elzenbos. Er werden in totaal 60 elzen (Alnus glutinosa) aangeplant.

Alles samen werd Kuurnein 2021 137 bomen, 491m. gemengde hagen of bufferstroken en 780 m² struiken en bosgoed rijker!