Jongeren leren omgaan met centen

Alle 6e jaars van de Kuurnse lagere scholen volgden een workshop 'financiële educatie'. Ze leren er de waarde van geld kennen, verschil tussen witte producten en merkproducten en wat de gevolgen zijn van hun keuzes.
Deze workshop werd georganiseerd door W13 i.s.m. Sociaal Huis Kuurne. ( W13 is een vereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen)

Klik op de foto en je zal die op groter formaat zien.