Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Met dit formulier vraag je een vergunning aan voor het exploiteren van een taxidienst, eventueel met reservevoertuigen, of om een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te wijzigen.

Gegevens aanvrager
Kruis aan waarvoor je een vergunning aanvraagt
Adres exploitatiezetel
Adres garages
Gegevens van de voertuigen
Geef aan hoeveel voertuigen je wenst te vergunnen, in mindering brengt of extra wenst te vergunnen.
Wijze van ingebruikneming
Wens je voor dit voertuig gebruik te maken van de taxistandplaatsen in de gemeente op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke privé-weg?
Is dit voertuig uitgerust met radiotelefonie?
Wijze van ingebruikneming
Wens je voor dit voertuig gebruik te maken van de taxistandplaatsen in de gemeente op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke privé-weg?
Is dit voertuig uitgerust met radiotelefonie?
Wijze van ingebruikneming
Wens je voor dit voertuig gebruik te maken van de taxistandplaatsen in de gemeente op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke privé-weg?
Is dit voertuig uitgerust met radiotelefonie?
Extra
Bewijsstukken
hoogstens drie maand oud
afgeleverd door de Kamer van Ambachten en Neringen
bewijs dat de exploitant bedragen correct heeft betaald
bewijs dat de exploitant bedragen correct heeft betaald
bewijs dat exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
bewijs dat aantoont dat exploitant over voertuig(en) mag beschikken
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.