Fietsproef zesde leerjaren

Gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020

Het gemeentebestuur besteedt ook aandacht aan de jongste fietsers. Er wordt niet alleen ingezet op infrastructurele maatregelen om het STOP-principe te realiseren, maar ook op educatie en sensibilisatie.

Als voorbereiding op het jaarlijkse grote fietsexamen werd onlangs de permanente bewegwijzering voor deze fietsroute voorzien. Het grote fietsexamen vormt het sluitstuk van een leerlijn ‘fietsen’. Met  deze test kan je zien of een zesdeklasser klaar is  om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Op die manier zijn ze voorbereid om volgend schooljaar met de fiets naar de middelbare school te gaan.

De schoolgaande jeugd is kwetsbaar en moet goed voorbereid zijn op de realiteit van het verkeer. Het gemeentebestuur draagt samen met de scholen bij tot praktijkgerichte verkeerseducatie.  Het is  voor de veiligheid van onze kinderen uiteraard van cruciaal belang dat ook de volwassenen over alle basisvaardigheden beschikken.

Het parcours

De fietsroute werd door alle Kuurnse scholen als ‘uitstekend’ bevonden qua moeilijkheidsgraad.  Deze is bijna 3km lang, en brengt de fietser langs een aantal belangrijke verkeerssituaties. Fietsers krijgen te maken met kruispunten waar ze voorrang moeten verlenen, voorrang hebben en voorrang van rechts moeten herkennen. Daarnaast verkennen ze eenrichtingsstraten, fietsstraten en andere uitdagingen in het verkeer.

Op onze website vind je tips en uitleg over de situaties onderweg. Er wordt uitgelegd wanneer je met 2 naast elkaar mag fietsen, de verschillende voorrangsregels en het verschil tussen een fietspad en fietssuggestiestrook.

Schoolfietsroutekaart

In samenwerking met de Provincie, Spes Nostra en de politie heeft het gemeentebestuur een schoolfietsroutekaart opgemaakt, vooral gericht naar de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze kaart moet leerlingen helpen om veilig van en naar school te fietsen. Het gemeentebestuur wil nog meer leerlingen en ouders overtuigen om de verplaatsing van en naar school met de fiets te maken. Bij de opmaak van de kaart is veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van de routes.  Algemene tips en een aantal aandachtspunten moeten de verkeersveiligheid van de fietsende leerlingen verhogen.

Contact

Francis Watteeuw, schepen van mobiliteit, 0495 58 47 90

Jan Deprez, schepen van onderwijs, 0485 07 64 80