Ezelsstraatnamen binnenkort een feit

Op donderdag 20 april keurde de gemeenteraad de straatnamen van het toekomstige woonpark in Kuurne goed. Vier straatnamen verwijzen binnenkort naar de Kuurnse roots: het Ezelspad, de Ezelsdreef, de Steenezelstraat en de Ambroosdreef. De overige zes straten leggen linken met het historisch karakter van de site en de nieuwe verbinding met de Groene Long. De aanleg van de wegenis start in het najaar. Ook de nieuwe verkaveling langs de Rijksweg ontving een nieuwe naam, de Albert Vermoerestraat, een verwijzing naar een oorlogsheld uit WOI afkomstig van Kuurne. De benamingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met inwoners, de Cultuurraad, Cuerna en tal van betrokkenen.

Kuurne = ezelgem

Kuurne is al sinds jaar en dag de ezelsgemeente bij uitstek. Ezelsfeesten, koning Ezel, ezelsbier, ezelgem, … De ezelsfolklore gaat ver in de geschiedenis en zit doorspekt doorheen heel veel Kuurnse initiatieven. Toch ontbrak er nog een belangrijk element in het ‘straatbeeld’ in Kuurne. Daar brengt de gemeente in samenwerking met tal van partners nu verandering in …

Straatnamen woonpark

Tussen de Bavikhoofsestraat, Grenswachterweg en Steenovenstraat wordt een nieuwe verkaveling opgetrokken. Binnen deze verkaveling – in de volksmond ‘woonpark’ genoemd – komen 10 nieuwe straten met 157 woningen en 3 appartementsblokken op grondgebied Kuurne. Zoals het hoort bij nieuwe verkavelingen en het goedkeuren van het wegenisplan, dienen nieuwe straatnamen gezocht te worden. Hiervoor werkt de gemeente samen met de Kuurnse cultuurraad en Cuerna. Zij zoeken historisch verbonden straatnamen. Remi Dejaeghere en Bernard Noffels van Cuerna en Cultuurraad: "Wij stelden namen voor die verwijzen naar de steenovens en steenbakkerij in de buurt van de Leiehoek: de Steenstraat, de Klinkerstraat, de Kloostersteen, de Kleistraat en de Veldovenstraat."

Maar op vraag van velen greep het gemeentebestuur ook de kans om linken te leggen met onze ezelgemeente. Burgemeester Francis Benoit: "De vraag vanuit de bevolking was groot. Noël Derez schreef me een tijdje geleden een persoonlijke brief om de naam "Ezelspad" in Kuurne te introduceren. Geert Vanhaverbeke vroeg via sociale media af waarom Wevelgem een Ezelsstraat had en Kuurne nog niet. Vandaag zijn we zo ver. In samenspraak met de Orde van de Ezel, de Cultuurraad en Cuerna gaven we gunstig advies voor vier nieuwe Ezelsstraatnamen: het Ezelspad, de Ezelsdreef, de Steenezelstraat en de Ambroosdreef. De overige straat op Kuurns grondgebied maakt ‘letterlijk’ een verbinding met de nabijgelegen groene parel in Kuurne: het Groene Longpad. De laatste straat - Motestraat - verwijst dan weer naar het moeras, dat in het begin van de Leiehoek "de mote" werd genoemd."

De gemeenteraad keurde de nieuwe straatnamen unaniem en principieel goed.

Timing

De infrastructuurwerken van de nieuwe woonverkaveling starten in het najaar. Momenteel loopt het archeologisch onderzoek. Het sleuvenonderzoek van de voorbije weken bracht aan het licht dat er een vervolgonderzoek noodzakelijk is. De eerstkomende weken wordt nog 33.000 bijkomende m² grond onderzocht op het terrein. Daarna kan de aanleg van de wegenis starten. In de komende maanden start de gemeente de procedure op om een buurtweg te verleggen. Daarna volgt de verkavelingsprocedure.

Albert Vermoerestraat

Ook langs de Rijksweg komt een nieuwe verkaveling van 8 loten. Dit wordt de Albert Vermoerestraat. Albert Vermoere was de zoon van een Kuurnse vlasbewerker en wijkte na het overlijden van zijn vader bij het uitbreken van de oorlog uit naar Nederland. Hij hielp Belgen smokkelen naar Nederland en fusioneerde voor het Belgische leger. Jammer genoeg werd hij in 1918 door de Duitsers gefusilleerd.

 

Aangemaakt op: 20/04/2017