Vergunningen

Vergunningen zijn belangrijk, en in sommige gevallen verplicht, als u een bedrijf wilt starten. Bij de Kamer van Koophandel kunt u in detail vinden welke vergunningen u voor uw bedrijf nodig heeft. Daarnaast stelt de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is/wordt ook bepaalde eisen. Voor deze specifieke eisen gelden per gemeente andere regels. Zowel bij de Kamer van Koophandel als bij de gemeenten zijn er deskundigen die u op weg kunnen helpen in de doolhof der vergunningen.

Hier vindt u een activiteitenlijst en de officiële instanties waar u zich moet wenden om een vergunning te verkrijgen. Voor meer informatie raadpleeg de federale portaalsite: www.belgium.be > Bedrijven > Starten > Starten als ondernemer > Startersprocedures > Volledige lijst van de procedures

Activiteiten

Bevoegdheid

Aanhangwagen: constructie

FOD Mobiliteit en Vervoer

Aardappelen: export, verkoop en aankoop op de interne markt

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Adviezen beleggingen

Commissie van Bank en Financiewezen

Afvalolie: ophaling, invoer en uitvoer

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(Bestuur Milieuvergunningen)

Alarmsystemen

FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Preventie en Veiligheid)

Alcoholische dranken (+22°): vergunning voor verkoop
(ook restaurants)

FOD Financiën (Administratie der Douane en Accijnzen)

Ambulante handel

Ondernemingsloketten

Apotheek

FOD Volksgezondheid

Autorijscholen

FOD Mobiliteit en Vervoer

Bandagisten

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Beenhouwer-spekslager

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Beroepskaart voor vreemdelingen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(KMO-Beleid)

Bewakings- en beveiligingsondernemingen

FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Preventie en Veiligheid)

Boekhouders

Beroepsinstituut van Boekhouders

Cafés en slijterijen: openingsrecht en verkoop van gegiste en geestrijke dranken

FOD Financiën (Administratie der Douane en Accijnzen)

Detectives

FOD Binnenlandse Zaken

Diamant (ruwe diamant)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Centraal Bureau Contingenten en Vergunningen)

Dierenhandelszaken

Gemeentebestuur

Dierenpensions

Gemeentebestuur

Edele metalen: handel - bewerking

Waarborgkantoor - Koninklijke Munt

Eetwaren: productie - handel

Federaal Voedselagentschap (FAVV)

Eieren: broeierijen, selectie- en vermeerderingsbedrijven, pluimveekwekerijen

Federaal Voedselagentschap (FAVV)

Fytofarmaceutische producten

Federaal Voedselagentschap (FAVV)

Gehoorprothesisten

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke bedrijven

Gemeentebestuur of Provinciale Diensten voor Leefmilieu

Granen: handelaars, invoerders voor inheemse, uitheemse granen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(Centraal Bureau Contingenten en Vergunningen)

Hotelexploitaties

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(Toerisme Vlaanderen)

Huwelijksbureaus - agentschappen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(Dienst Bescherming van de Consumentenrechten)

Incassobureaus

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(Dienst Krediet en Schuldenlast)

Interimbureau

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(Administratie Werkgelegenheid)

Kansspelen

FOD Justitie

Kermisactiviteiten

Ondernemingsloketten

Kinesitherapeuten

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Kinderopvang (instellingen)

Kind en Gezin

Leasing of financieringshuur

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(Dienst Krediet en Schuldenlast)

Likeurfabrikanten

FOD Financiën (Administratie der Douanen en Accijnzen)

Logopedisten

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Maalderijen en handelaars in inlandse tarwe

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Centraal Bureau Contingenten en Vergunningen)

Melkbedrijven

Federaal Voedselagentschap (FAVV)

Opticiens

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Psychologen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(KMO-Beleid)

Reisbureaus

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(Toerisme Vlaanderen)

Slachthuizen, slachterijen

Federaal Voedselagentschap (FAVV)

Tabak: fabricage, opslag, groot- en kleinhandel

FOD Financiën (Administratie der Douane en Accijnzen)

Taxidiensten

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Telefoonwinkels

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Tehuizen voor bejaarden en gehandicapten

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(Dienst Gezins- en Bejaardenhulp)

Tombola's

FOD Binnenlandse Zaken

Transport door middel van motorvoertuigen

FOD Mobiliteit en Vervoer

Vastgoedmakelaars

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Veevoeders: invoer, fabricage, bereiding

Federaal Voedselagentschap (FAVV)

Verpleegkundigen

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Wapens, munitie, vouwgeweren: fabricage, herstelling en handel

Gouverneur bevoegd voor de vestigingsplaats + bewijs van goed gedrag en zeden bij de gemeente

Wijn: productie, opslag

Federaal Voedselagentschap (FAVV)

Wisselkantoor

Commissie van Bank en Financiewezen

Zaaizaden, allerhande pootgoed

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Zachte tarwe van EU-herkomst: gedenatureerd, gemengd in veevoeder

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
(Centraal Bureau Contingenten en Vergunningen)

Zonnebankcentra

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie(Consumentenveiligheid)