15 duurzame helden in de kijker

Gepubliceerd op zondag 25 september 2022
duurzame helden

Kuurne zet 15 duurzame helden in de kijker

Van 18 tot 25 september is het Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ook Kuurne neemt hieraan deel. We willen een warme en duurzame gemeente zijn voor alle inwoners en tegelijk meewerken aan een eerlijke, solidaire en leefbare wereld voor iedereen.

Het thema dit jaar is ‘Laat niemand achter’.  Op deze manier kunnen we een lokaal gezicht geven aan de 17 mondiale doelstellingen en willen we anderen inspireren om er ook mee aan de slag te gaan.

Schepen Els Verhagen, bevoegd voor SDG’s: “We hijsen niet alleen de SDG-vlag aan het gemeentehuis, we willen deze week ook aangrijpen om enkele Kuurnse helden in de spotlights te zetten. Mensen en verenigingen die zich inzetten om armoede uit te roeien, om een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting en die er voor zorgen dat de meest kwetsbare groepen kansen krijgen, verdienen deze extra aandacht. De voorbije zomermaanden konden inwoners hun duurzame helden nomineren. We ontvingen maar liefst 15 inzendingen.”

Francis Benoit, burgemeester maar ook lid raad van bestuur VVSG : “Met VVSG houden we voor de 5de keer de week van de duurzaamheid. In ben blij dat Kuurne met deze duurzame helden toont welke warme gemeente we zijn. We laten niemand achter. De Kuurnse duurzame helden dragen hun steentje bij zodat iedereen mee is in onze samenleving. “

15 duurzame helden

 • ANN EN LUDWIG VOOR STROOMOP

Ann en Ludwig zetten zich al sinds hun jeugd in voor mens, maatschappij en klimaat. Zowel op professioneel vlak als in hun privéleven. Vanuit dit engagement stampten zij met Stroomop een eigen bedrijf uit de grond dat zich specialiseert in duurzame verwarming en energie. Zij integreren lokale handel en eerlijke wereldhandel in hun beleid en productkeuzes en zorgen voor lokale tewerkstelling. Naast hun professionele bezigheid zetten ze zich ook nog op heel wat andere domeinen in. Rode draad doorheen die engagementen is een meerwaarde creëren voor mens en maatschappij. Op die manier streven ze naar een betere wereld voor iedereen.

 • DE 3 WIJZEN

De 3 Wijzen staan voor een eerlijke handel van kwalitatieve producten die op een ecologische en duurzame manier worden geproduceerd. Je kan er ook producten kopen gemaakt door mensen met een beperking en de lokale producten van de Orde van de ezel. De 3 Wijzen biedt ruimte aan buurtbewoners en verenigingen om te vergaderen, samen te komen of mensen uit te nodigen, en dragen zo bij aan een warme buurt. Voor de 3 Wijzen telt iedereen mee, want diversiteit maakt onze samenleving rijker.

 • FIETSBIEB ’T SCHOON VELOOTJE

De Fietsbibliotheek 't Schoon Velootje zet tweedehandse kinderfietsen (voor kinderen tot 12 jaar) op punt zodat je ze vervolgens tegen een vriendenprijsje kunt gebruiken. Zo zorgen ze ervoor dat meer kinderen gebruik kunnen maken van de fiets en hun vaardigheden in het verkeer kunnen aanscherpen. In één jaar tijd werden vanuit de uitvalbasis in Crazy Horse meer dan 200 fietsen verhuurd voor kinderen. Dankzij dit initiatief vallen kinderen op korte termijn niet uit de boot en doordat ze mobieler zijn worden hun kansen op langere termijn ook verhoogd.

 • DE KLEEROTHEEK

De Kleerotheek is een ruilwinkel voor kinderkledij van 0 tot 12 jaar oud. De winkel is gevestigd in het Oud Gemeentehuis in de Kerkstraat, waar de zussen Steffie en Wendy samen met hun mama Françine de drijvende krachten zijn. Ze willen hun steentje bijdragen aan een zorgzame, sociale en milieubewuste samenleving. De Kleerotheek maakt kwaliteitsvolle kledij toegankelijk voor iedereen. Dankzij hun voordelig ruilsysteem hoeven gezinnen niet veel geld uit te geven voor kinderkledij die slechts tijdelijk gebruikt kan worden. Hun werkwijze roept de wegwerpcultuur een halt toe en zorgt dus voor een lagere ecologische voetafdruk.

 • KUURNE LAAT LEVEN

Met een groep van gelijkgestemde zielen organiseert de vrijwilligersploeg van Kuurne Laat Leven jaarlijks een kerstfeest voor mensen die met kansarmoede geconfronteerd worden. Met de opbrengst van enkele financiële acties en de hulp van enkele sponsors en giften slagen ze er elk jaar in om van Kerstmis een gezellig moment te maken voor wie in die periode niet over de mogelijkheden beschikt om zelf een feestmaaltijd te organiseren. Ze geven iedereen de kans om in een gezellig kader Kerstmis te vieren. Op die manier halen ze mensen uit een sociaal isolement door iedereen die er nood aan heeft te laten aansluiten om in goed gezelschap de eindejaarsperiode in te zetten.

 • NICOLE EN JEF VOOR PANBILA IN BURKINA FASO

Nicole Bulcaen en haar man Jef Deplancke zijn de Kuurnse bezielers van het PanBila project in Ouagadougou, Burkina Faso. Dankzij het project wordt oa. gezorgd voor opvang van kwetsbare meisjes, al dan niet met baby’s.  De meisjes worden vaak gered uit slavernij, prostitutie en mensenhandel. Ze verbeteren de leefomstandigheden van arme gezinnen door het geven van onderwijs aan kinderen op de PanBilaschool, door het bieden van financiële steun aan arme kinderen alsook aan het gezin waarin ze opgroeien en door kwetsbare meisjes op te vangen die op straat terecht komen.

De titel van Duurzame Helden van Kuurne is ook een erkenning voor het werk van alle lokale medewerkers van PanBila die zich dagelijks geweldig inzetten.

 • OSHIN DERIEUW

Oshin is een internationaal bekende bokser uit Kuurne. Vanuit haar bekendheid springt ze in de bres voor meer gendergelijkheid en steunt ze de holebigemeenschap steeds op een gewone, normale manier. Ze vindt het belangrijk dat mensen geïnformeerd worden over het thema om meer begrip te kunnen tonen voor de situatie waarin anderen verkeren. Door het thema onder de aandacht te brengen haalt Oshin het uit de taboesfeer en probeert ze meer wederzijds respect te creëren.

Oshin is ook ambassadeur bij ‘Out for the win’. Deze organisatie wil jonge sporters de kracht geven om zich goed in hun vel te voelen.

 • PAVLO VOOR GASTGEZINNEN OEKRAÏNE

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak twijfelde Pavlo geen seconde om de handen uit de mouwen te steken. In geen tijd stampte hij samen met zijn vrouw Larisa en andere helpende handen het inzamelpunt voor materiaal ‘Help4Ukraine’ uit de grond. Er werden heel wat slaapzakken, dekens, pampers… verzameld die naar het oorlogsgebied getransporteerd werden. Maar Pavlo wilde nog meer doen. Hij ging op de barricaden staan om de werking met gastgezinnen in Kuurne op poten te zetten. In samenwerking met de gemeentediensten bouwde hij zo aan een sterke ondersteuning van gezinnen die vluchtelingen uit Oekraïne wilden opvangen.

 • PHILIP EN MICHA VOOR VZW AUTENTICO IN NICARAGUA

Philip Vertriest en zijn echtgenote Micha Breemeersch zijn de oprichters van vzw Auténtico in Nicaragua. Een organisatie met passie die investeert in onderwijs, economie en gezondheid. Zij helpen kansarme kinderen hun dromen te realiseren. Jaarlijks ondersteunen zij ongeveer 70 leerlingen. In het leercentrum vinden dagelijks versterkende activiteiten plaats. Er wordt oa. gewerkt rond taal, ecologie en landbouw. Op vandaag is er een heel team van vrijwilligers actief betrokken bij het project in Nicaragua. Samen slaan ze de handen in elkaar en blijven ze zoeken naar nieuwe manieren om lokale talenten te ondersteunen en de mensen in Nicaragua te empoweren.

 • PRAKTIJK DE ZANDLOPER

Praktijk De Zandloper geeft antwoord op de nood aan psychiatrische ondersteuning en begeleiding na een opname of samenwerking met bestaande hulpverlening. Hun bedoeling is om mensen thuis te begeleiden en deelname aan de maatschappij mogelijk te maken. Een belangrijk aspect in die ondersteuning en begeleiding is ook de educatie van familieleden om de (nieuwe) situatie te begrijpen en hen te versterken om hiermee om te gaan. Met hun inzet geven zij mensen met psychiatrische noden die via reguliere wegen onvoldoende beantwoord worden, perspectief. Een duidelijk voorbeeld van het ‘laat niemand achter’ principe.

 • SAMANA

Samana is een vereniging van én voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers. Zij werken aan een warm sociaal contact, bouwen en verstevigen een sociaal netwerk. Zij slaan een brug tussen zieken én gezonden, waardoor zij geluk, welzijn en draagkracht voeden. In Kuurne vierde Samana vorig jaar zijn 70ste verjaardag. Een kern van dertig vrijwilligers – de motor van de organisatie – gaat maandelijks bij zieken langs om een babbeltje te slaan of gewoon te vragen hoe het gaat, zonder al te veel over de ziekte te spreken.

 • SOCIAAL HUIS

De medewerkers van het Sociaal Huis zetten zich dagelijks in voor het welzijn van alle Kuurnse inwoners. Het Sociaal Huis streeft ernaar om Kuurnenaars gericht te ondersteunen waar nodig zodat iedereen op een menswaardige manier kan deelnemen aan de samenleving. Het Sociaal Huis omvat naast het onthaal ook de welzijnsdienst, de sociale dienst, het woonloket en het lokaal dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard. De medewerkers van het Sociaal Huis maken dagelijks werk van het jaarthema van deze week van de duurzame gemeente. Van de jongste Kuurnenaar tot de oudste inwoner van onze gemeente, allemaal worden ze met de grootste zorg en toewijding ondersteund zodat iedereen deel kan uitmaken van de aangename maatschappij die Kuurne wil zijn.

 • DE SOCIALE KRUIDENIER

De sociale kruidenier is er om sociaal kwetsbare gezinnen te ondersteunen bij hun wekelijkse boodschappen. Mensen kunnen dankzij punten die ze krijgen zelf producten uit de rekken halen die ze verkiezen. Deze methode werkt een stuk minder stigmatiserend. Er wordt een mooi aanbod van verse groenten, fruit, vis en vlees aangeboden. De werking van de sociale kruidenier wordt ondersteund door 12 vrijwilligers. Er maken wekelijks gemiddeld 75 gezinnen gebruik van de diensten van de sociale kruidenier.

 • TOM PRINZIE

In het woordenboek van Tom staat er één woord met stip aangeduid: duurzaamheid. Zowel professioneel vlak is Tom met dit onderwerp. Hernieuwbare energie, stadsverwarming, warmtenetten, warmtepompen, waterstof, opvangen van hemelwater… allemaal thema’s waar Tom heel wat expertise rond heeft opgebouwd. Duurzaamheid is voor Tom niet enkel technologie voor mensen en organisaties die het kunnen betalen, maar ook steeds achterom kijken en zorgen dat iedereen mee is. Het idee van collectieve verwarming zegt het allemaal; door het samen te doen is het goedkoper en is iedereen mee en zo is het per definitie duurzaam.

 • WELZIJNSSCHAKELS

Welzijnsschakels is een  vereniging die een 5-tal jaar terug is opgestart om mensen die het niet gemakkelijk hebben aansluiting te laten vinden bij de grote groep van de maatschappij. Welzijnsschakels organiseert hun werking met behulp van een 7-tal vrijwilligers en richt zich volledig op de mensen die dreigen achter te blijven. Ze zorgen voor een leuk en betaalbaar vrijetijdsaanbod en bieden zo een sociaal netwerk voor mensen die daar nood aan hebben.

Huldiging

Tijdens een officiële receptie tekenden alle helden samen met het gemeentebestuur een engagementsverklaring. Elke held ontving een mooie kader om uit te hangen op een bijzondere plek.

We bedanken ook de ‘Mondiale Raad Kuurne’. Ze boden heel wat ondersteuning bij het uitdragen van dit initiatief.

www.kuurne.be/duurzamehelden

www.duurzamegemeente.be/gemeente/kuurne-2022