Kuurne beslist om met Muziekatelier toe te treden tot Deeltijds Kunstonderwijs Harelbeke (DKO Harelbeke)

Gepubliceerd op Vrijdag 19 juni 2020

De gemeenteraad van Kuurne boog zich op 18 juni over het toetreden van het Muziekatelier tot het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Hierdoor kan vanaf volgend schooljaar 2020-2021 intensief samen gewerkt met “Hap” uit Harelbeke . De gemeenteraad van Harelbeke dient op haar beurt ook nog haar goedkeuring te geven aan de samenwerking. Dit staat gepland op 13 juli.

Schepen van onderwijs Jan Deprez verduidelijkt : “De piste om toe te treden tot DKO  kwam in het verleden al vaak ter sprake. Maar door de nieuwe mogelijkheden binnen DKO en de garanties tot kwaliteit en eigenheid van onze Kuurnse muziektalenten zijn we genoopt tot deze samenwerking. DKO is een door Vlaanderen erkend onderwijsaanbod. Nu kan je nog erkend worden. Bovendien worden wij geconfronteerd met een dalend aantal leerlingen de laatste jaren. Waar er vroeger nog 321 cursisten waren, zijn er op vandaag nog 178  leerlingen die les volgen in het Muziekatelier.“

De gemeenteraad gaf groen licht om volgend schooljaar schooljaar 2020-2021 te starten met de eerste graad, waarbij het Muziekatelier volgend jaar nog de tweede, derde en vierde graad zal organiseren. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zullen alle graden georganiseerd worden binnen het DKO.

Schepen Jan Deprez : “Als gemeentebestuur zijn we ervan overtuigd dat er nog een onaangeroerd potentieel aan leerlingen is in Kuurne. De cijfers vanuit Harelbeke tonen aan dat een deel van de Kuurnse potentieleerlingen naar Harelbeke trekt.  Want een 90-tal leerlingen volgen momenteel muziekonderwijs in Harelbeke. Bovendien  zijn er ook  geïnteresseerde leerlingen die op vandaag geen muziekles volgen omdat ze het gewenste aanbod niet vinden in Kuurne en zij ook de verplaatsing naar Harelbeke niet zien zitten.  Door in Kuurne officieel muziekonderwijs aan te bieden, hopen wij dit potentieel aan talent te bereiken. Het Muziekatelier biedt een goede basis voor muziekonderricht in Kuurne. Die goede basis wensen we nu te professionaliseren door toe te treden tot het DKO.  In het muziekonderricht werkt men binnen het DKO, net zoals het gewoon onderwijs, met einddoelen.  Die zorgen voor een maatstaf die een minimale norm vastlegt voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs en zo het kennisniveau van de leerlingen garandeert.”

Kuurne wordt een vestigingsplaats 

De gemeenteraad stelt als voorwaarde dat Kuurne behouden blijft als vestigingsplaats, m.a.w. de leerlingen kunnen binnen het DKO in Kuurne les blijven  volgen.  

Kiezen voor DKO is ook kiezen voor een erkend onderwijssysteem waarbij leerkrachten op een officiële manier benoemd en vergoed kunnen worden.  Omwille van die subsidiëring van leerkrachten komt het DKO-systeem op termijn goedkoper uit voor de gemeente dan het huidige bedrag (60 000 euro) dat de gemeente jaarlijks investeert in het Muziekatelier.  Jaarlijks zou dit ca. 27 500 euro minder kosten aan de gemeente.

Aangezien er vanaf de tweede graad groepsmusiceren in het lestijdenpakket zit, kan worden samengewerkt met onze lokale harmonie, de Koninklijke Harmonie Moed en Vlijt.  Hierdoor kunnen we een betere doorstroming krijgen van instrumenten naar de harmonie.

Schepen Jan Deprez besluit: “We beseffen dat een verandering altijd gepaard gaat met twijfels, onzekerheden en tegenkantingen waarbij het emotionele aspect vaak de bovenhand neemt.  We hebben vele bezorgdheden meegenomen naar de overlegmomenten die we hadden.  Veel antwoorden op die bezorgdheden kan je terugvinden in de samenwerkingsovereenkomst.  Helaas kunnen we niet alle bezorgdheden wegnemen en zal het in de beginfase wellicht ook niet allemaal vlekkeloos verlopen maar we zijn ervan overtuigd door toe te treden in DKO dat we het muziekonderwijs in Kuurne alle kansen bieden en er een mooie toekomst voor de deur staat.”