College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de ocmw-voorzitter. De gemeenteraad kiest de schepenen uit haar eigen leden. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. De schepenen leggen de eed af in handen van de burgemeester. De Vlaamse Regering benoemt de burgemeester. De burgemeester legt de eed af in handen van de Vlaamse Regering.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert iedere dinsdagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar en kan je dus niet bijwonen.

Francis Benoit

Johan Bossuyt

Francis Watteeuw

Ann Messelier

Jan Deprez

Chris Delneste

Bram Deloof

Els Persyn