Belastingsreglementen

Belastingreglementen dienstjaar 2018 en dienstjaar 2019

01 opcentiemen op de onroerende voorheffing

02 opcentiemen op de door het vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

03 aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting

04 belastingsreglement sluikstorten

05 drukwerken met handelskarakter

aangifteformulier drukwerken

06 belasting op reclameborden

           aangifteformulier reclameborden

07 naheffing blauwe zone & naheffing extra kort parkeren

08 belasting op uitbating bars, privéclubs en daghotels

aangifteformulier bars, privéclubs en daghotels

09 belasting op tweede verblijven

10 belasting op masten en pylonen 

aangifteformulier masten en pylonen

11 belasting op taxidiensten en vergunde voertuigen met bestuurder

12 belasting op leegstaande gebouwen en woningen

13 belasting op uitbating nachtwinkels

aangifteformulier nachtwinkels

14 belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen

 

 

 

 

Belastingreglementen dienstjaar 2017

01 aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting

02 opcentiemen op de onroerende voorheffing

03 opcentiemen op de door het vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

04 belastingen op de afgifte van administratieve bescheiden

05 elektronische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten (vanaf 1 januari 2017 tem 30 juni 2017)

06 elektronische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten (vanaf 1 juli 2017)

07 vergunningsplichting inrichting klasse 1 of 2

08 belastingsreglement sluikstorten

09 drukwerken met handelskarakter

aangifteformulier drukwerken

10 belasting op aanplakborden

11 belasting op automatische apparaten

aangifteformulier automatische apparaten

12 gebruik openbare weg door particulieren n.a.v. werken

13 naheffing blauwe zone & naheffing extra kort parkeren

14 standrechten openbaar domein

15 standplaatsen kermissen (foren)

16 standplaatsen openbare markt

17 belasting op uitbating bars en privéclubs

aangifteformulier bars en privéclubs

18 belasting op ontgravingen

19 belasting op tweede verblijven

20 belasting op leegstaande gebouwen en woningen