Jumelages en Internationale contacten

Het begrip ‘jumelage’ is ontstaan na WO II in 1950. Een ‘jumelage’ brengt de inwoners van twee steden over de grenzen heen met elkaar in contact. De aanvankelijke doelstelling van de toenadering tussen steden in Europa was om oude twisten en rivaliteit weg te werken.
De vriendschapsbanden op vandaag hebben veeleer de bedoeling om de burgers bewust te maken van één Europa. Kuurne heeft in de loop der jaren contacten uitgbouwd in de vier windstreken van Europa.

Estland

Sinds 09 augustus 1998 is Kuurne officieel gejumeleerd met Kuressaare in Estland

Roemenië

In juli 1999 werden stappen gezet voor een officiële jumelage met het Kuurns adoptiedorp - Chiuza (Roemenië) en de stad Cluj-Napoca (Roemenië). Contactpersoon : Dhr. Marc Benoit. Deze jumelage werd bekrachtigd in de gemeenteraad van 21 oktober 1989. De projecten in Estland en Roemenië worden ondersteund door het gemeentelijk comité voor midden en Oost-Europa- 'Chiuza'.

Frankrijk

Er is sind 2002 een (economische) verbroedering met het Franse Marcq-en-Baroeul.

Polen

Spes Nostra Kuurne is sinds 1989 verbroederd met het Jan Kochanowski lyceum in Krakow (Polen). Contactpersoon : Dhr. Jef Depaepe, leraar Spes Nostra.

Nederland

De gemeentelijke Boudewijnschool is sinds een kwarteeuw verbroederd met het Sint- Bonifatiusinstituut in Haaksbergen (Nederland). Contactpersoon : Mevr. Viviane Verbeke (directrice Boudewijnschool).

Denemarken

Chiro St.-Michiel neemt reeds een aantal jaren deel aan het "FDF national camp" te Denemarken. De Aspi's trekken dan naar Denemarken om er samen met 12.000 jongeren te leven op kamp. De deelnemers aan het kamp komen hoofdzakelijk uit Denemarken. Maar er nemen ook een 650-tal buitenlanders uit 17 verschillende landen aan deel. Chiro St.-Michiel heeft ook een uitwisselingsproject met het stadje Giswil in Zwitserland

Samenwerking

De contacten tussen Kuurne en haar jumelagepartners en internationale contacten gaan van bezoeken, socio-culturele manifestaties tot samenwerking.