Economie in Kuurne

Kuurne is gekenmerkt door een divers economisch klimaat. Zowel kleinhandels, zelfstandigen als grote industriële bedrijven zijn in onze gemeente te vinden. Binnen de gemeente zijn er een aantal handelsverenigingen die de belangen van vele handelaars bundelen.

BRADERIECOMITE

Het braderiecomité bestaat reeds meer dan 50 jaar. Het ‘bestuur’ wordt gevormd door een aantal enthousiaste kleinhandelaars uit de verschillende sectoren. Het belangrijkste doel van het comité bestaat erin Kuurne als ‘koopcentrum’ te profileren. Daarvoor worden een aantal initiatieven genomen. Die activiteiten zijn er steeds op gericht om gezamenlijk in beeld te komen. De uitstraling wordt op die manier veel krachtiger. De samenwerking en de solidariteit tussen de handelaars wordt zo gestimuleerd. Daarnaast is het comité ook een volwaardige gesprekspartner om bij besprekingen met het gemeentebestuur de algemene belangen van de handelaars te verdedigen.

Voorzitter: Benedikt Devos

UNIZO

Ook in Kuurne staat een groep zelfstandige ondernemers in voor het behartigen van uw belangen. Zij vertegenwoordigen de zelfstandige ondernemers in de PWA, de milieuraad, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, ... Deze groep richt ondernemingsgerichte informatieavonden in en organiseert acties ter bevordering van het zelfstandig ondernemen in de gemeente.

Voorzitter: Stefaan Hellyn stef@stmichielsdrukkerij.be

BEDRIJVENPARK KORTRIJK - NOORD

Gesticht in 2011. Het Bedrijvenpark Kortrijk-Noord is zowel gelegen op grondgebied Kortrijk als Kuurne. Doel van dit project is de bedrijven op het terrein te verenigen. Het Bedrijvenpark wordt gekenmerkt door een toekomstige uitbreiding (25ha), waardoor het belang van een gestructureerde samenwerkingsvorm onder de bedrijven voor het volledige werkgebied nog actueler wordt. Op het bedrijventerrein bevindt zich ook een servicepunt. Daar kunnen zowel werkgevers als werknemers terecht voor allerhande zaken. Het is o.a. een postverzamelpunt, je kan er terecht voor groenonderhoud, klusjesdienst,… Er staat ook een broodautomaat en een drank- en snoepautomaat van Broodwinkel Soens. Voor meer informatie neem contact op met het ondernemersloket van de gemeente

Voorzitter: Kurt Ghekiere