Starten eigen zaak

Om een eigen zaak te kunnen opstarten moet u voldoen aan een aantal basisvoorwaarden:

  • U bent meerderjarig.
  • U bent Belg of vreemdeling met een geldige verblijfsvergunning. (Afhankelijk van je nationaliteit kan u ook een beroepskaart nodig hebben.)

Voor u met een zaak begint, moet u volgende stappen zetten:

  • U opent een rekeningnummer bij bank of post.
  • Handelaars en ambachtslieden moeten zich inschrijven in het handels- of ambachtsregister van de griffie van de rechtbank van koophandel.
  • Iedereen die goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven, is een btw-plichtige. U moet dan een btw-nummer aanvragen.
  • U sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds.
  • Afhankelijk van het soort activiteit die u wil ontplooien kan u specifieke vergunningen nodig hebben. Zo is er het distributieattest voor handelaars, de leurkaart voor ambulante handel, het vestigingsattest voor de gereglementeerde beroepen,... Soms zijn er ook milieuvergunningen nodig of andere specifieke vergunningen of inschrijvingen voor sommige activiteiten. Sommige van deze verplichtingen en vergunningen zijn een Vlaamse bevoegdheid en andere zijn federaal geregeld.

Contacteer

Bel gratis 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een email of surf naar www.vlaanderen.be

Nuttige links

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Ook alle info over de steunmaatregelen van het Europees Sociaal Fonds

Agentschap Innoveren Ondernemen Het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers.

Adviesbureau sociale economie

Senior Consultants Vlaanderen vzw Deskundig advies en actieve begeleiding aan KMO’s, administraties, caritatieve, culturele en sociale organisaties en startende ondernemingen

Zie ook de informatie in de rubriek bedrijven van: www.belgium.be/nl/economie/onderneming/