Gemeentelijk Structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument

Een structuurplan legt de beleidslijnen vast voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied waarvoor het plan wordt opgemaakt. Structuurplanning biedt een kader voor afweging van de ruimteaanspraken van de diverse maatschappelijke activiteiten en geeft prioriteiten en locaties aan. Het bevat dus essentiële keuzes over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.  De beleidskeuzes zijn onderbouwd en gemotiveerd en vormen een samenhangend ruimtelijk beleid. Een structuurplan dient als beoordelingsbasis voor de heden op te starten ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Download hier het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan:

Download hier de plannen van het GRS:

01 situering van de gemeente.pdf
02 administratieve kaart.pdf
03 bebouwing.pdf
04 infrastructuur.pdf
05 relief.pdf
06 oppervlaktewateren.pdf
07 bodemsoort.pdf
08 geologie.pdf
09 ferrariskaart.pdf
10 evolutie bebouwing.pdf
11- ruimte omgevi...pdf
12a - nederzettin...pdf
12b - nederzettin...pdf
12c - functies.pdf
13a - economisch.pdf
13b - zonevreemde...pdf
14 - landbouw.pdf
15 - lijninfrastr...pdf
16 buslijnen.pdf
17 - natuurlijke.pdf
18 - landschap.pdf
19 - toer-recreat...pdf
20 - bestaande rs...pdf
22 gewestplan.pdf
23 gewenste ruimtelijke structuur vlaanderen.pdf
24 hypothese van gewenste ruimtelijke structuur.pdf
25 gewenste ruimtelijke structuur west-vlaanderen.pdf
26 structuurbepalende elementen leieruimte en middenruimte.pdf
27 structuurplan kuurne 2000.pdf
28 bpa's in kuurne.pdf
29 potenties voor natuurontwikkeling.pdf
30 kuurne centrumvernieuwing.pdf
31 straatnamenplan noordwesten.pdf
32 straatnamenplan noordoosten.pdf
33 straatnamenplan zuidwesten.pdf
34 straatnamenplan zuidoosten.pdf
35 straatnamenplan centrum.pdf
36 nederzetting.pdf
37 - economisch.pdf
economisch.pdf
39 - agrarische structuur.pdf
40 - natuur.pdf
41 - landschap.pdf
42 - recreatie.pdf
43 deelruimten-verdeling.pdf
44 deelruimte1en2.pdf
45 deelruimte3.pdf
46 deelruimte4.pdf
47 deelruimte5.pdf
48 deelruimte6.pdf
49 deelruimte7.pdf
50 synthesekaart richtinggev.pdf

Marktplein 9
8520
Kuurne
056 73 71 43
Nu gesloten
08:30 - 12:00
Alles weergeven