Slimmer Stoken

Wist je dat je door verstandig stoken veel meer warmte uit uw vuurtje haalt?

Verantwoord stoken,voor jezelf en je buren
Ongeschikte brandstoffen en verkeerde stookgewoontes zijn een belangrijke bron van vervuiling. Maar liefst 24,8% van de dioxine-emissie is het gevolg van slecht stoken! Op de juiste manier stoken komt uw eigen gezondheid ten goede en zorgt er ook voor dat de verstandhouding met de buren niet in rook opgaat.

Je kan op een heel eenvoudige manier nagaan of u goed stookt: er moet kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komen. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat je verkeerd bezig bent!

De belangrijkste tips op een rij

Het komt er op aan om zo volledig mogelijk te verbranden. Het is pas bij onvolledige verbrandig dat een hele reeks schadelijke stoffen (CO, PAK’s en dioxines) vrijkomen.
U kan de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperken aan de hand van volgende tips:

  • Gebruik de juiste brandstof, zoals de juiste kolen voor uw kolenkachel of droog hout voor de houtkachel: vochtig of behandeld hout, krantenpapier en afval zijn uit den boze. Een allesbrander bestaat niet! Kachels waarin je zowel hout als kolen kan stoken worden vaak ‘allesbranders’ genoemd, een foute naam. In geen enkele kachel mag afval verbrand worden, want dit is bij wet verboden!
  • Let erop dat uw schoorsteen goed trekt: een juiste diameter en lengte van de schoorsteen is belangrijk, informeer daarvoor bij uw installateur. Jaarlijks uw schoorsteen laten vegen zorgt ervoor dat eventuele roetaanslag tijdig wordt verwijderd.
  • Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat: Omdat de schoorsteen lucht aanzuigt van binnen in uw woning, moet je voldoende aanvoer van verse lucht voorzien, anders krijgt u last van rookterugslag bij het openen van uw kachel. Bij een open haard komt dan zelfs voortdurend rook in uw woning terecht.
  • Smoor het vuur niet: Smoren betekent dat u de zuurstoftoevoer naar het vuur belemmert, waardoor een onvolledige verbranding ontstaat. Bij een te kleine kachel krijg je het nooit warm genoeg en bij een te grote kachel wordt het te warm, waardoor al te vaak te luchttoevoer gedeeltelijk wordt afgesloten (smoren). Zorg dus dat het vermogen van uw kachel aangepast is aan de grootte van de te verwarmen ruimte!

Met heel wat tips over een goed gebruik van uw kachel, open haard of terrashaard kan de brochure ‘Slimmer Stoken’ je een heel eind op weg helpen.

Brochure 'Slimmer Stoken'(pdf)