Begraafplaats Kuurne

Afscheidsruimte

Na een eventuele religieuze of vrijzinnige dienst kan op de begraafplaats gebruik worden gemaakt van een daardoor speciaal uitgeruste afscheidsruimte. Alle andere wensen of voorstellen dienen op voorhand en in overleg met de beheerder te worden genomen. Op de dag zelf zijn aanpassingen moeilijk.

Mogelijkheden bij crematie

Asverstrooiing

Op de begraafplaats beschikken wij over een speciaal veld voor de uitstrooiing van de as. Enkel op deze plaats is het mogelijk om de as van een overledene uit te strooien. Aan de rand van de strooiweide zijn zuilen voorzien voor eventuele naamplaatjes.

Urnenveld 10 jaar

Op het oudere deel van de begraafplaats, langs de haag, zijn kokers in de grond voorzien voor het begraven van één urne.

Columbarium

Bij de vroeger geplaatste ‘muren’ staat nu een grote zuil die als columbarium wordt gebruikt. Het columbarium dient tot het bijzetten van één urne.

Urnenkelder

Dicht bij de afscheidsruimte worden op de vroegere velden kleine kelders aangebracht. Deze dienen voor het bijzetten van maximaal twee urnen.
Let wel: Bij crematie mogen enkel bloemstukken, bloemen of planten in potten geplaatst worden. Alle andere versiering zoals gedenksteentjes, namaakbloemen, kaarsen(houders), vazen… zijn hier niet toegelaten.

Anderen mogelijkheden

Volle grond 10 jaar

Een begrafenis in volle grond kan dienen voor zowel een kist als een urne. Een grafteken kan, maar hoeft niet.

Volle grond 30 jaar

Dit is een graf dat dient tot het begraven van twee kisten of twee urnen. Een grafteken is hier wel verplicht en dient binnen het jaar na het overlijden te worden geplaatst.

Grafkelder 50 jaar

Een prefab kelder wordt door de gemeente voorzien. Deze kan plaats bieden voor twee personen of twee urnen. Voor het openen en sluiten kunt u beroep doen op een aannemer of op de diensten van de gemeente. Ook hier dient een grafteken te worden geplaatst binnen het jaar van overlijden.
Let wel: In de gemeente Kuurne geldt het reglement betreffende de omgang en het uitzicht van de grafzerken. Dit reglement krijgt u op de gemeente.

Kinderveld

Bij het overlijden van een kind dat de leeftijd van 9 jaar nog niet heeft bereikt, kan worden gekozen voor het bijzetten op het herdenkingsveld. Na 20 jaar krijgen de ouders de mogelijkheid om de plaats telkens voor 10 jaar kosteloos te behouden.

Onderhoud

De begraafplaats wordt continu onderhouden door de gemeentediensten. Voor het onderhoud van het grafmonument en de door u aangebrachte beplanting dient u zelf in te staan. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke die verwelkt zijn, kunnen door de beheerder worden verwijderd.