Echte werken centrumvernieuwing van start

Gepubliceerd op Maandag 14 februari 2022
14 februari 2022

Een nieuw hart voor Kuurne


Vandaag – Valentijn - vindt de eerste spadesteek plaats van de centrumvernieuwing. Het hart van Kuurne wordt in een nieuw jasje gestoken, onder de grond en boven de grond. Goed voor een investering van 10 miljoen euro waarvan 7,4 miljoen eigen aandeel en 2,6 miljoen euro subsidies. Als alles goed verloopt, kunnen we tegen de zomer van 2024 genieten van een groen, bereikbaar en levendig Kuurne.

De gemeente werkt nauw samen met Aquafin, aannemer Vuylsteke en de nutsmaatschappijen  Fluvius en De Watergroep om dit omvangrijk project in goede banen te leiden. De centrale pleinen (Tramstatie, Marktplein), Kerkstraat, Gen.Eisenhowerstraat (eerste fase) zijn uiterlijk klaar zomer 2023. De Koning Albertstraat en Doornenstraat volgen en worden afgerond tegen de zomer van 2024.

start nieuw hart voor kuurne

Valentijnsattentie – starten met een hart en eindigen met liefde

Om de start van een nieuw hart voor Kuurne in de kijker te zetten, trakteren we de inwoners van de werfzone en bezoekers met een ‘valentijnsattentie’. De buurtbewoners ontvangen naast een bewonersbrief ook een chocoladehartje in hun brievenbus. Dit om ze alvast een hart onder de riem te steken. Wie niet in de werfzone woont, wordt op de wekelijkse markt van woensdag 16 februari getrakteerd op een chocoladehartje.

Burgemeester Francis Benoit, bevoegd voor strategische projecten: “De inwoners zijn trots op hun gemeente. Met Valentijn starten de meest ingrijpende werken sinds 15 jaar. Uit liefde voor de Kuurnenaren zorgen we vandaag voor een symbolisch hart onder de riem. Het worden moeilijke tijden. We houden ons “hart” vast maar hebben alle vertrouwen in het team.”

Om de werf op de Vlaskouter wat op te fleuren, werd een valentijnswerfdoek geplaatst waarop alle Kuurnenaren een warme boodschap mogen achterlaten. Met de werken zal Kuurne een nog aangenamere plek worden om te vertoeven, en dit voor alle Kuurnenaren.

Annelies Vandenbussche, schepen van openbare werken: “Deze werken zijn de grootste werken van de afgelopen 15 jaar in Kuurne. Dit zal zijn lasten hebben, maar nadien gaan we voor de lusten, want we willen van Kuurne een nog gezelligere gemeente maken. Zorgen voor plaatsen waar je even tot rust kan komen, waar je in wat groen kunt genieten op een bankje.”

Hinder kan je beperken door zich goed te informeren.

Deze werken zullen hand in hand gaan met hinder. Diensthoofd publieke ruimte Andy Vandorpe en deskundige mobiliteit Filiep Verhelst vormen een belangrijke schakel tussen de verschillende partners die de werken uitvoeren en onze inwoners. Samen met het gemeentebestuur gaan we voor een vlot verloop van de werken met een minimale impact. We zetten alles op alles om iedereen maximaal op de hoogte te houden.

Burgemeester Francis Benoit: “We willen onze inwoners binnen en buiten de zone maximaal informeren. Eerst en vooral zijn er onze sociale mediakanalen en de website kuurne.be/centrumvernieuwing. Daarnaast informeren we over de centrumvernieuwing via ons infomagazine INFOKuurne en valt er ook een nieuwsbrief in de bus bij de inwoners van de zone. Bovendien installeren we samen met de aannemer een werkplek waar we elke dinsdag van 11 uur tot 11u30 mensen ontvangen voor suggesties, opmerkingen en bekommernissen. Hiervoor wordt het Oud Gemeentehuis, Kerkstraat 10 in Kuurne ingericht.  Bovendien staat Aquafin ter beschikking met een callcenter voor dringende problemen of vragen op het nummer 03 450 45 45. Voor de mensen die zorg nodig hebben, staat onze zorgcoördinator in verbinding met alle actoren van thuiszorg tot dokters, verpleegkundigen, …

Voor de communicatie-aanpak wordt de gemeente Kuurne extra geadviseerd door Bart Noels van communicatiebureau O2. Naast de vele communicatiekanalen gaan we in dialoog met de handelaars en bewoners van de werfzone. We doen dit door werfcafés te organiseren bij een naderende nieuwe fase van de werken. Daarnaast is er ook een Whatsapp-groep voor buurtbewoners waar de laatste praktische info en nieuwtjes over de werken op verschijnen.

Burgemeester Francis Benoit besluit : “We denken er ook aan in de toekomst bezoeken te organiseren aan de werf voor scholen, verenigingen ... Liselotte Van Wynsberghe van onze communicatiedienst zal veel vloggen over de werken. Tot slot zijn ook communicatief de routes doorheen ons centrum aangepakt met mooie kleuren zodat de weg gemakkelijk kan  gevonden worden.“

Ondernemers en handelaars uit de werfzone

De handelszaken blijven te voet bereikbaar. De handelaars worden extra geïnformeerd over de werken per mail, Whatsapp, bewonersbrief en infomomenten.

Er zullen ook commerciële acties opgezet worden om de handelaars uit de werfzone te promoten.

Schepen van lokale economie Bram Deloof: “Vanuit de gemeente faciliteren we de handelaars. Samen met de lokale ambtenaar lokale economie Lien Debeuf zetten we acties op voor de handelaars en is er ook overleg. We staan hun ook bij indien zij pop-up locaties willen voorzien. Zo komt ‘de 3 wijzen’ vanaf 8 maart terecht in onze Pastorie. We werken ook samen met het braderiecomité en Unizo en informeren over mogelijke premies.”

Circulatielus en mobiliteit met impact op Kuurne

Schepen van openbare werken en mobiliteit Annelies Vandenbussche: “De impact van de openbare werken is groot want er komen nieuwe rioleringen, restwarmte, nieuwe nutsleidingen, openbare ledverlichting, wachtleidingen voor glasvezel, voetpaden, pleinen, straten, bankjes, parkeerplaatsen voor auto’s en fietsers, elektrische oplaadpalen, natuur, toegankelijkheid…”

Het centrum blijft bereikbaar via de circulatielus. De parkings worden bewegwijzerd langs de circulatielus. De rode pijlen leiden naar de randparkings Vlaskouter en Damier. De groene pijlen leiden naar parking Marktplein. Tijdens de werken in het tweede deel van de Kerkstraat zal het éénrichtingsverkeer in de Leiestraat gewijzigd worden zodat iedere handelszaak en woning optimaal bereikbaar blijft.  Meer info hierover volgt nog.

Schepen Annelies Vandebussche: ”We hebben maximaal ingezet op veiligheid en mobiliteit. Geen evidentie want weet dat er tijdens de centrumwerken ook grote bouwwerven zijn met onder meer de bouw van de Vlastuin van ‘Eigen Gift , eigen hulp’, de school VBS Sint-Michiel , Spes Nostra en kleinere werven.”

Fasering

Vandaag, op 14 februari, starten de eerste grote werken aan ‘De Vlaskouter’. Deze parking is op wandelafstand van de handelaars in het hartje van Kuurne. Er wordt gestart met opbraakwerken van enkele parkeervakken op de parking. Vervolgens wordt de voetgangers- en fietszone aangepakt. De werken aan de Vlaskouter eindigen met het afwerken van de bermen.

Vervolgens is het de beurt aan de Kerkstraat. Halverwege maart starten de omvangrijke rioleringswerken. Er wordt gestart vanaf het Marktplein richting de Tramstatie. Vanaf april zal het tweede deel (tussen Tramstatie en ’t Kruiske) van de Kerkstraat ook onderbroken zijn.     

Vanaf half april is het de beurt aan de Generaal Eisenhowerstraat. Omdat deze straat een belangrijke toegangsweg naar het centrum vormt, worden de werken in twee delen opgesplitst. Vanaf half april tot september werkt de aannemer tussen de Gasthuisstraat en VBS Sint-Michiel.  Ook het warmtenet wordt hier aangelegd door Fluvius. Tijdens de afwerking in het eerste stuk wordt er ook al begonnen tussen de Gasthuisstraat en de Vlaskouter. De Generaal Eisenhowerstraat zou tegen februari 2023 volledig afgewerkt moeten zijn.

In september kunnen we genieten van een volledig afgewerkte Vlaskouter, Kerkstraat en een deel van de Generaal Eisenhowerstraat.

Ten slotte wordt het Marktplein in een nieuw jasje gestoken vanaf half oktober, na de Ezelsfeesten. De werken aan het Marktplein worden in het voorjaar van 2023 afgerond.
Dit betekent dat de eerste fase in een jaar afgerond zal zijn. Dit is mogelijk door de inzet van verschillende ploegen van de aannemer om de hinder tot een minimum te beperken.

Timing en fasering vind je hier

werken vlaskouter

Vragen of problemen tijdens de werken?
 

Wie vragen of problemen ervaart tijdens de werken, kan Aquafin contacteren  via contact@aquafin.be of bellen naar 03 450 4545. Zij garanderen een snel antwoord en zorgen ervoor dat de melding bij de juiste persoon of dienst terechtkomt. 

Je kunt ook langskomen op dinsdag van 11u tot 11u30 in het werfbureel (Kerkstraat 10). Je hoeft hier geen afspraak voor te maken.