Situatie betonnen bovenaanleg Kerkstraat – Generaal Eisenhowerstraat

Gepubliceerd op Woensdag 10 juli 2024

Kort na de aanleg van het betonnen wegdek in de Kerkstraat kreeg het gemeentebestuur signalen van sommige bewoners over geluids- en trillingsoverlast. Het bestuur volgt deze situatie al van in het begin op en wil na de definitieve onderzoeken de kwestie ook effectief oplossen, in samenspraak met de bewoners. Kuurne staat niet alleen met dit geval, ook in andere gemeenten zijn al dergelijke problemen vastgesteld met een betonnen wegdek.

 

Snelle en interactieve aanpak

Het bestuur volgt de zaak op de voet. Een eerste bewonersvergadering vond al plaats op 24 januari 2023. Daar werd voorgesteld welke onderzoeken zouden worden gevoerd. Daarnaast kregen de inwoners ook geregeld updates via een bewonersbrief.

Op donderdag 23 mei 2024 organiseerden we opnieuw een infoavond voor de bewoners van de Kerkstraat en een deel van de Generaal Eisenhowerstraat. Tijdens dit moment werden de resultaten en bevindingen van de recente faultimetingen toegelicht door Aquafin, verantwoordelijk opdrachtgever voor de centrumvernieuwing Kuurne. De metingen hebben problemen aan het beton blootgelegd die er zijn sinds de heraanleg.

 

Het bestuur engageert zich voor een oplossing

Momenteel is de gemeente actief bezig met het inwinnen van technische en juridische adviezen om de beste oplossingen met garanties te vinden. Het bestuur heeft zich tegenover de bewoners geëngageerd om deze problemen doeltreffend aan te pakken. 

De juridische verantwoordelijkheid is op vandaag nog niet duidelijk te situeren bij de ene of de andere partij. Toch wil het gemeentebestuur intussen al stappen ondernemen om de hinder aan te pakken. 

Het bestuur onderzoekt momenteel diverse opties: het volledig opnieuw aanleggen of verstevigen (naverdeuvelen) van de betonnen rijplaten. We willen zeker zijn van de juiste keuze en werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partners. Het bestuur zal deze kwestie niet op de lange baan schuiven. Ons doel is om een duurzame oplossing te realiseren en eventueel de kosten te recupereren.

Beslissing

We verwachten eind augustus de laatste adviezen te ontvangen. Vervolgens zal het college in september 2024, met alle verzamelde informatie, de best mogelijke beslissing nemen.

In samenspraak met alle betrokkenen

Eenmaal er een keuze is gemaakt, zullen de bewoners en handelaars op de hoogte gebracht worden. Dit zorgt ervoor dat er inspraak is in de timing van de werkzaamheden, zodat we de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.Verslag infomoment: www.kuurne.be/centrumvernieuwing/infomomentbeton