Aftellen naar de grote werken!

Gepubliceerd op Dinsdag 07 december 2021

Nutswerken zo goed als afgerond

De nutswerken in het centrum zijn zo goed als afgerond. In de vroege lente van 2022 starten de effectieve riolerings- en wegenwerken. Kuurne zal samen met Aquafin en aannemer Wegenbouw Vuylsteke dit omvangrijk project in goede banen leiden.

De voorbereidende nutswerken in de centrumstraten zijn bijna achter de rug. Vanaf het voorjaar 2022 starten de effectieve riolerings- en wegenwerken in het centrum. Kuurne wordt zowel boven als onder de grond stevig onder handen genomen. Onze rioleringen zijn erg verouderd. Deze worden vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel.

Lees meer over de timing van de nutswerken

foto met de aannemer

In nauwe samenwerking met Aquafin en aannemer Vuylsteke

Aquafin is bouwheer van dit dossier en staat in voor de realisatie van de werken. Bovendien adviseren ze het gemeentebestuur bij het nemen van beslissingen over de centrumvernieuwing.

Samen met Aquafin duidde het gemeentebestuur ‘Wegenbouw Ivan Vuylsteke en Verbraeken Infra’ aan als aannemer. Ze hebben al heel wat gelijkaardige projecten gerealiseerd in dorps- en stadscentra. Hierdoor hebben ze de nodige ervaring en kennis om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Twee fases

De grote werken worden opgesplitst in twee grote fases.  De Vlaskouter, Kerkstraat, Gen. Eisenhowerstraat, Tramstatie en het Marktplein komen aan bod in de eerste fase. De tweede fase start in 2023. Dan is het de beurt de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat.

FASE 1

De grote lijnen van de fasering ligt vast, maar de precieze timings en deelfases zijn afhankelijk van heel wat factoren. Wat we al kunnen meegeven:

1. In de loop van februari '22: Parking Vlaskouter

Om het traject richting het centrum op een veilige manier te laten verlopen, creëren we een gescheiden en aantrekkelijke wandel- en fietszone naast de parkeerzones.  Door te starten aan de parking kan deze optimaal gebruikt worden tijdens de werken die volgen.

2. Halverwege maart '22: Kerkstraat

Zowel de riolering als de rijbaan en bovenbouw worden onder handen gepakt.  Er wordt gestart vanaf het Marktplein richting de Tramstatie.

FASE 2

De tweede fase  start halfweg 2023. Het is nog even wachten op de deelfasering.

Meer info binnenkort!

Van zodra er meer nieuws over de fasering en timing is, brengen we iedereen op de hoogte via onze website, sociale media, INFOKuurne en bewonersbrieven.

planning & fasering