Kerkstraat

Kerkstraat render

We willen dat Kuurne een gemeente is waar het aangenaam winkelen is in mooie veilige straten. De Kerkstraat wordt een groene, leefbare en bereikbare winkel- en woonstraat. We brengen kleur in de straat met de aanleg van verschillende groenperken.

De voetganger en de fietser krijgt er de plek die hij/zij verdient, automobilisten kunnen zijdelings parkeren.

Voor, tijdens en na de werken zullen wij er zijn voor onze handelaars. Deze centrumvernieuwing pakken we samen aan.

Een aangenaam winkelwandelgebied met brede voetpaden en grote groenzones. De parkeerplaatsen worden op niveau van het voetpad aangelegd. Tijdens evenementen kan het parkeren vervangen worden door terrassen of bredere voetpadzones.

Technisch plan: definitief ontwerp

Definitief ontwerp Kerkstraat noord
Kerkstraat noord
Definitief plan Kerkstraat zuid
Kerkstraat zuid