Cameraschild operationeel om criminaliteit verder in te dijken

Kuurne doet er alles aan om de criminaliteit verder in te dijken. De gemeente investeerde samen met politiezone Vlas in 6 ANPR-camera’s. Alle camera’s zijn sinds kort operationeel. Ze staan opgesteld op strategische plaatsen op de gemeentegrenzen en invalswegen van Kuurne.

ANPR-camera’s

Om de strijd verder aan te binden tegen rondtrekkende dadergroepen investeerde Kuurne samen met PZ Vlas in ANPR- cameratechnologie en –software. ANPR staat voor ‘Automatic Number Plate Recognition’ of automatische nummerplaatherkenning. De technologie koppelt camera’s die nummerplaten kunnen herkennen aan ‘slimme’ software. Doel is het vatten van daders van criminele feiten (woningbraken, grenscriminaliteit, autodiefstallen) of zware verkeersovertreders. De informatie stelt de politieteams op het terrein in staat om onmiddellijk te reageren, wat de pakkans gevoelig verhoogt.

Cameraschild invalswegen

De politiezone Vlas plaatst in totaal 23 nieuwe ANPR-camera’s langs de grote invalswegen van en naar Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Voor Kuurne gaat het om zes camera’s. Op die manier dragen we bij aan het ruimer cameraschild van de politiezone Vlas.

Burgemeester Francis Benoit: “De voorbije jaren merkten we op dat de criminaliteit zich verplaatste naar Kuurne door het camerabeleid van de centrumstad Kortrijk. Door te investeren in zes camera’s, dragen we nu bij aan een ruimer cameraschild in de regio.”

Grootschalige investeringen

Om de camera’s te laten functioneren, is een internetverbinding, stroom en data-abonnement nodig. Het is een sterk staaltje van coördinatie tussen politiezone Vlas, Eandis en de gemeente. De totale kostprijs van het cameraschild in de politiezone wordt begroot op ongeveer 300.000 euro en wordt betaald door de 3 gemeenten. Kuurne investeerde om en bij de 80.000 euro.

Criminaliteitscijfers met 1/4de gedaald

De criminaliteit in Kuurne daalde in het 1e semester 2017 met 24 % ten opzichte van het 1e semester 2016, van 354 feiten naar 269 feiten. De daling is vooral te danken aan de daling van de misdrijven tegen de eigendom (zoals diefstal, bedrogsmisdrijven en beschadigingen) en de daling van de inbreuken op de bijzondere wetten (zoals drugsfeiten).

Met het cameraschild willen we de criminaliteitscijfers nog verder terugdringen. De recente criminaliteitscijfers zijn alvast bemoedigend en we hopen dat de camera’s de cijfers verder doen dalen. Francis Benoit: "Naast investeringen blijven we ook inzetten op preventie-acties, zoals bvb. tegen appartementsinbraken in het voorjaar samen met BIN Kuurne.”

In Kuurne treden sinds kort ook een aantal nieuwe fenomenen op zoals straatraces en overlast bij festiviteiten op. Francis Benoit: “Dergelijke feiten nemen enorm toe maar zijn niet opgenomen in de criminaliteitscijfers. Naast het opzetten van preventie- en sensibiliseringsacties, denkt het gemeentebestuur eraan om vaste camera’s te plaatsen en anpr-camera’s in te zetten voor andere doeleinden zoals o.a. trajectcontroles.”

Het meest opmerkelijke is de daling van het aantal inbraken. Het aantal inbraken in appartementen daalde van 7 naar 2 en van woningen van 23 naar 4. Ook het aantal fietsdiefstallen daalde significant: van 20 naar 14.

Ook relevant is om de cijfers van inbraken de voorbije maanden te bekijken. In mei tot eind juni werd de openbare verlichting gedoofd in alle wijken in Kuurne op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht tussen 00u00 en 05u00. Recente cijfers tussen mei en augustus dit jaar tonen aan dat het aantal woninginbraken niet gestegen is, integenedeel. In 2015 hadden we 10 inbraken in gebouwen in die periode, in 2016 23 en in 2017, sinds de recente doving, een daling naar 14. Heel vaak krijgen we te horen dat het doven van openbare verlichting leidt tot meer inbraken. De cijfers zijn pril maar zijn alvast hoopgevend.