Bevoegdheidsverdeling schepencollege

Gepubliceerd op Maandag 10 januari 2022

Op dinsdag 11 januari werd de nieuwe bevoegdheidsverdeling binnen het schepencollege geofficialiseerd. Dit is noodzakelijk na de recente schepenwissel. Op 1 januari nam schepen Bram Deloof (N-VA) de plaats in van Johan Bossuyt (N-VA) die met pensioen ging. Els Verhagen (Groen) vervangt op haar beurt Bram Deloof als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en wordt toegevoegd schepen de komende drie jaar.
De bevoegdheidsverdeling bevat geen grote verrassingen. De meeste wijzigingen werden bij het begin van de beleidsperiode al vastgelegd in de voordrachtakten van de verschillende partijen.

Het College van Burgemeester en Schepenen zet verder hun schouders onder de realisatie van het Beleidsplan 'Tijd voor Ruimte'.

Hieronder kan je de bevoegdheden terugvinden van het Kuurnse schepencollege voor 2022-2024:

 • Francis Benoit – Burgemeester

  • Communicatie, Smart City en IT
  • Strategische projecten en Beleid
  • Eurometropool
  • Cultuur en Evenementen
  • Bibliotheek en Erfgoed
  • Veiligheid (Brandweer en Politie)
  • Algemeen Bestuur
 • Willem Vanwynsberghe – Eerste Schepen
  • Openbare ruimte en vergroening (ruimtelijke planning en wijkontwikkeling)
  • Patrimonium
  • Landbouw
  • Burgerzaken (incl. huwelijken en jubilea)
  • Personeel en Arbeidsveiligheid
  • Jeugd
 • Bram Deloof – Tweede Schepen
  • Tewerkstelling
  • Dierenwelzijn
  • Internationale samenwerking
  • Ruimtelijke ordening: vergunningen
  • Kinderopvang
  • Integratie
  • Ouderenbeleid
  • Armoedebestrijding
  • Lokale Economie
 • Annelies Vandenbussche – Derde Schepen
  • Mobiliteit
  • Openbare Werken
  • Milieu
  • Klimaat
  • Energie
 • Jan Deprez – Vierde Schepen
  • Financiën
  • Sport
  • Onderwijs
  • Kerkfabrieken
  • Toerisme
  • Informatieveiligheid
 • Els Verhagen – Toegevoegd Schepen – Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
  • Gezondheid en Geluk
  • Diversiteit
  • Sociale economie
  • Mondiaal beleid en Fair Trade
  • Zorgbeleid
  • Wonen
  • Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
  • Gelijke kansen
  • Participatie
 

cbs