Bevoegdheden

Burgemeester: Francis Benoit

 • Communicatie en Smart-City IT
 • Strategische projecten en beleid
 • Eurometropool
 • Veiligheid (brandweer en politie)
 • Cultuur - BIB - Jeugd - Erfgoed
 • Algemeen bestuur

Eerste Schepen: Ann Messelier

 • Openbare ruimte en vergroening (Ruimtelijke planning en wijkontwikkeling)
 • Patrimonium
 • Burgerzaken
 • Feestelijkheden vanaf 2022
 • Landbouw
 • Personeel en arbeidsveiligheid

Tweede Schepen: Johan Bossuyt tot en met 2021

 • Tewerkstelling
 • Lokale economie
 • Dierenwelzijn
 • Sociale economie
 • Feestelijkheden
 • Internationale samenwerking
 • Ruimtelijke ordening (vergunningen)
 • Kinderopvang

Tweede Schepen: Bram Deloof 2022-2024

 • Tewerkstelling
 • Lokale economie
 • Dierenwelzijn
 • Internationale samenwerking
 • Ruimtelijke ordening (vergunningen)
 • Kinderopvang
 • Welzijn
 • Integratie
 • Armoedebeleid
 • Ouderenbeleid

Derde Schepen: Francis Watteeuw

 • Mobiliteit
 • Openbare werken
 • Milieu
 • Energie
 • Wonen tot en met 2021
 • Noord-Zuid en Fairtrade tot en met 2021

Vierde Schepen: Jan Deprez

 • Financiën
 • Sport
 • Kerkfabriek
 • Onderwijs
 • Toerisme

Vijfde Schepen: Bram Deloof 2019-2021

 • Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
 • Gezondheid en geluk
 • Welzijn
 • Integratie
 • Armoedebeleid
 • Ouderenbeleid
 • Diversiteit

Vijfde Schepen: Els Verhagen 2022 - 2024

 • Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
 • Gezondheid en geluk
 • Diversiteit
 • Sociale economie
 • Zorgbeleid
 • Noord-Zuid en fairtade
 • Wonen
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen