Bereikbaarheid

Kuurne investeert voortdurend in een duurzame, veilige en leefbare gemeente. Hou rekening met hinder op volgende locaties en tijdstippen:

Afbraakwerken Kortrijksestraat  – 22 tem 29 oktober

Naar aanleiding van afbraakwerken in de Kortrijksestraat zal er hinder zijn thv de aansluiting met de V. Montgomerystraat

Beurtelingsverkeer dmv verkeeerslichten.

Heraanleg rotonde Bavikhoofsestraat/Abelenstraat – 4 tem 22 november

Op maandag 4 oktober start aannemer Visser Smit & Hannab met werken in opdracht van De Watergroep ter hoogte van de rotonde Bavikhoofsestraat/Abelenstraat. Aannemer Vandenbuverie zal starten met de herinrichting van de rotonde. De Abelenstraat (tussen rotonde & Pouckeweg) krijgt een nieuwe asfaltlaag.

Vermoedelijke duur van de werken : 3 weken (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Verkeerssituatie:

De werfzone (rotonde) blijft de volledige duur van de werken afgesloten. Geen doorgaand verkeer Bavikhoofsestraat, afslag Abelenstraat niet mogelijk.

  • Abelenstraat (rotonde tot Pouckeweg) : Abelenstraat bereikbaar via Hulstsestraat. Afgesloten tijdens affrezen en asfalteren. Bewoners worden hiervan apart op de hoogte gebracht.
  • Grenswachtersweg: De bewoners worden apart op de hoogte gebracht.

Afbraakwerken Kortrijksestraat  – 22 tem 29 oktober

Naar aanleiding van afbraakwerken in de Kortrijksestraat zal er hinder zijn t.h.v. de aansluiting met de V. Montgomerystraat.

Beurtelings verkeer door middel van verkeeerslichten

Heraanleg rotonde Bavikhoofsestraat/Abelenstraat – 4 tem 22 november

Op maandag 4 oktober start aannemer Visser Smit & Hannab met werken in opdracht van De Watergroep ter hoogte van de rotonde Bavikhoofsestraat/Abelenstraat. Aannemer Vandenbuverie zal starten met de herinrichting van de rotonde. De Abelenstraat (tussen rotonde & Pouckeweg) krijgt een nieuwe asfaltlaag.

Vermoedelijke duur van de werken : 3 weken (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Verkeerssituatie:

De werfzone (rotonde) blijft de volledige duur van de werken afgesloten. Geen doorgaand verkeer Bavikhoofsestraat, afslag Abelenstraat niet mogelijk.

  • Abelenstraat (rotonde tot Pouckeweg) : Abelenstraat bereikbaar via Hulstsestraat.

Afgesloten tijdens affrezen en asfalteren. Bewoners worden hiervan apart op de hoogte gebracht.

  • Grenswachtersweg: De bewoners worden apart op de hoogte gebracht.

Lijn 50 – Kortrijk – Kuurne Seizoenwijk:

  • Halte café America wordt niet bediend. Er komen tijdelijke haltes in de Bavikhoofsestraat (bus richting Kortrijk) en Steenovenstraat (bus richting Seizoenwijk)
  • Halte ‘Prins Albert’ wordt niet bediend. Alternatieve halte is ‘Sprokkelweg’

Sloop site Ascubel, Gen. Eisenhowerstraat: vanaf 8 oktober (duur +/- 3 weken)

De sloop van de Generaal Eisenhowerstraat 18-20 en de aanpalende gebouwen (o.a. De Noote) start door de aannemer DAMMAN BVBA uit Tielt op 9 oktober 2019 met voorbereidende werken.

De eigenlijke afbraakwerken zullen aangevat worden in de week van 14 tot 18 oktober 2019.  De steentjesparking blijft grotendeels beschikbaar. Enkel bij de sloop van het garagegebouw zal er een gedeeltelijk parkeerverbod gelden.

De sloop kadert in de realisatie van het project De Vlastuin en het bouwrijp maken van de projectgrond. De werken zullen een drietal weken in beslag nemen.

De aannemer tracht verkeershinder zoveel mogelijk te vermijden.

De steentjesparking blijft beschikbaar tot de effectieve start van de bouwwerken.

Werken buiten Kuurne

  • Spoorovergang ‘Izegemsestraat, Kortrijk’ afgesloten van 10 oktober tem 15 november
    Omleiding via St-Katriensteenweg/Vijverhoek/Industrielaan

Wegenwerken

De gemeente beheert de meeste wegen op het grondgebied. Maar ook de Vlaamse Overheid is beheerder van een aantal wegen.

Afhankelijk van wie de beheerder is, voert de gemeente of de Vlaamse overheid de wegenwerken uit. Bij grote investeringswerken op gewestwegen in Kuurne is er uiteraard nauw overleg met de gemeente. De gemeente adviseert, communiceert en participeert.

Een overzicht van alle wegenwerken vind je op www.geopunt.be/hinder-in-kaart.