Beheersorgaan Bibliotheek

De plaatselijke Openbare Bibliotheek wordt beheerd door een beheersorgaan, samengesteld op basis van de evenredige vertegenwoordiging van de overheid en de vertegenwoordigers van de gebruikers en strekkingen.

  • Het beheersorgaan neemt het algemeen beheer waar van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, en stelt, binnen de perken van de kredieten op de goedgekeurde begroting, alle beheershandelingen die nodig zijn om het gestelde doel te realiseren.
  • Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk, en in het bijzonder voor het bibliotheekbeleidsplan.
  • Samen met de bibliothecaris concretiseert het beheersorgaan het bibliotheekbeleidsplan in een jaarlijks actieplan.