Beheersorgaan

Het bestuursorgaan van de gemeentelijke sportinfrastructuur kreeg de opdracht om de gemeenteraad bij te staan bij het beheer van de sportinfrastructuur te Kuurne.

Dit omvat de sporthal, turnzaal, sportbeuk, zwembad, voetbalaccomodatie, petanquevelden, tennisvelden, shot en sportvelden, visvijver.

Deze zijn gevestigd op het sportpark.

 

Hun taak is:

  • Toezien op de concretisering van het sportbeleidsplan in verband met de onderdelen over de sportinfrastructur Kuurne.
  • Beschikken over inspraak- en adviesrecht in het bijzonder over sportmateries die het beheer van de sportinfrastructuur Kuurne, zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financieel beleid, het opstellen van het gebruiksreglement, de concessiecontacten, de huurovereenkomsten....aanbelangt.
  • Ze heeft recht op informatie over alle beleidsbeslissingne van de gemeenteraad inzake de sportinfrastructuur Kuurne. Het beheersorgaan van de gemeentelijke sportinfrastructuur heeft geen recht op tussenkomst in de inhoud van activiteiten die plaatsvinden in de gemeentelijke sportinfrastructuur op initiatief van de gebruikers, behalve wat betreft die activiteiten die in strijd zijn met de wetgeving.

 

Het beheersorgaan van de gemeentelijke sportinfrastructuur bestaat enerzijds uit 13 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en anderzijds uit 13 vertegenwoordigers vanuit de sportraad.

De samenstelling van het beheersorgaan:  Vanuit de politieke fracties: -        Ruben Deylgat -        Nele Remmerie-        Stefaan Stamper-        Christ Verschaeve-        Jan Deprez (voorzitter)-        Bert Deroo-        Eveline Van Haverbeke-        Christophe Verhamme (penningmeester)-        Jean-Marie Claus-        Anja Piepers-        Tom Schietgat-        Kurt Vanhoenacker-        Pedro Berton Gelet op de voordracht in de raad van bestuur van de sportraad van 9 januari 2014 van de dertien vertegenwoordigers voor de beheerraad van de gemeentelijke sportinfrastructuur: -      Werner Adam-      Greta Decock-      Marc Schedin-      Jacques Deruyter (ondervoorzitter)-      Brecht Kuypers-      Regine Malfait-      Shana Devolder-      Isabelle Messely-      Dominique Noppe-      Piet Porteman-      Bruno Vanden Broucke (secretaris)-      Marc Vanderhelstraete-      Dennis Vankemmel