Openbare barbecue Vlaspark

In het Vlaspark kan je rustig genieten van de mooie omgeving ... en nu ook barbecueën!

De publieke barbecue is vrij van gebruik. Om het gebruik ervan in veilige banen te leiden en om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk hinder is voor de buurt en de netheid van het Vlaspark, is het aangewezen dat de gebruikers van de barbecue enkele gebruiksregels in acht nemen.

Reglement

  1. Barbecueën op het barbecuetoestel dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld is toegestaan in de periode van 1 april tot 30 september.
  2. De barbecue staat vrij tot ieders beschikking. Wanneer de barbecue vrij is, kun je hem gebruiken. Je hoeft dus niet te reserveren.
  3. Open vuur maken op het gras of op de grond is niet toegestaan.
  4. Om de barbecue aan te maken mogen enkel houtskool en reukloze aanmaakblokjes gebruikt worden. Gebruik geen vloeibare aanmaakstoffen, petroleumblokjes of takken om de barbecue aan te maken.
  5. Van zodra de barbecue aangestoken is, is permanent toezicht noodzakelijk tot het vuur gedoofd is. Na het gebruik van de barbecue moeten de smeulende asresten eerst geblust worden. Daarna dienen alle gedoofde asresten in de daarvoor voorziene aston gegoten te worden. Gemeente Kuurne voorziet zand als blusmateriaal.
  6. Borstel de barbecuerooster af na gebruik. Neem je afval mee naar huis.
  7. Het is verboden om tenten en luifels op te zetten.
  8. Zorg voor een gsm om in geval van nood de hulpdiensten (112) te verwittigen.

Bezorg ons jouw foto

Maak je er gebruik van? Bezorg ons dan jouw ultieme barbecueselfie of foto samen met je partner, familie, vrienden of buren. Dit kan via een mailtje naar informatiedienst@kuurne.be.

BBQ