Logo 900 jaar Kuurne – gebruik

Het logo is de exclusieve eigendom van de Gemeente Kuurne.

Voorwaarden

Eigendom en gebruik

Het logo '900 jaar Kuurne' is de exclusieve eigendom van de gemeente Kuurne. Het logo wordt gebruikt voor alle gemeentelijke activiteiten in 2023. Ook alle activiteiten van externe organisatoren die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning in het kader van het feestjaar, dienen dit logo op te nemen op zowel digitale als fysieke dragers. Het logo '900 jaar Kuurne' vervangt het bestaande logo van Kuurne (pijl met Kuurne).

Het gebruik mag geen verband houden met doelen, activiteiten of evenementen die onverenigbaar zijn met het thema 900 jaar Kuurne. Het gebruik mag ook geen verband houden met commerciële doeleinden.

Opmaak

De gebruiker verbindt zich ertoe de visuele afbeelding van het logo te respecteren. Wijzigingen zijn niet toegestaan, tenzij de communicatiedienst uitdrukkelijk toestemming verleent.

Er worden geen kleurschakeringen toegestaan. Je gebruikt enkel het origineel logo. Bij een donker gekleurde achtergrond raden we de negatieve witte variant aan.
Het formaat wordt behouden. Je mag het logo niet krimpen of uitrekken.

Het logo mag niet opgesplitst worden en moet integraal opgenomen worden.

Bij enige twijfel rond opmaak, vragen wij een drukproef voor te leggen aan communicatie@kuurne.be.

 

Promotionele return

Een organisator die gemeentelijke financiële ondersteuning ontvangt in het kader van 900 jaar Kuurne, maakt dit zichtbaar aan de hand van volgende promotionele return:

  • Alle promotiemiddelen voor het project, zowel fysieke als digitale, moeten het logo '900 jaar Kuurne' bevatten, conform de bovenstaande gebruikseisen.
  • Gemeentelijk promotiemateriaal zichtbaar opstellen in de zone waar het project plaatsvindt: het aantal beachvlaggen, nadarhoezen of andere promotiemiddelen, zoals bepaald in de gemeentelijke subsidiereglementen voor projecten of evenementen.
Kosten

Gratis

Extra informatie

Downloadbare bestanden