Nieuws - meest recent

 1. Fotoreportage bezoek Koning Filip

  Dinsdag 24 mei bracht Koning Filip een bezoek aan de gemeente Kuurne. Eerst ging hij in gesprek met het College van Burgemeester en Schepenen, een delegatie Kuurnenaren en een aantal prominenten in het vernieuwd gemeentehuis. Daarna woonde hij de 70ste herdenkingsplechtigheid van het Leieslagcomité bij aan het Leiemonument. Het was het eerste officieel bezoek van een Koning aan de gemeente. Naast de talrijke aanwezigen aan het gemeentehuis en de Leie, volgden ook een 900-tal Kuurnenaren het koninklijk bezoek via livestreaming. Beleef het koninklijk bezoek hier.

  Lees meer

  29/03/2016

 2. Vertraging bij behandeling Vlaamse premies.

  Wie bij Wonen-Vlaanderen een Vlaamse premie aanvraagt, krijgt normaal binnen de 3 maanden een antwoord. Door de vele aanvragen kan Wonen-Wonen niet alle premies binnen de beloofde 3 maanden behandelen en loopt de behandeltermijn nu op tot ongeveer 6 maanden.

  Heeft u na 6 maanden nog geen brief ontvangen? Dan neemt u best contact op met Wonen-Vlaanderen (elke voormiddag - 050 248 250).

  Lees meer

  29/03/2016

 3. Nieuw Vlaams warmtebedrijf voorgesteld in Kuurne

  Op 19 mei stelden Eandis en Infrax in aanwezigheid van Minister Tommelein hun nieuw warmtebedrijf warmte@vlaanderen voor. Door samen te werken willen de distributie-beheerders het potentieel van warmtenetten verbeteren. Uitvalsbasis van de lancering was niet toevallig Kuurne. Binnenkort faciliteert de gemeente de aanleg van een warmtenet van afvalverbrandingsoven Imog naar het woonpark Harelbeke-Kuurne.

   

  Schoolvoorbeeld samenwerking in Kuurne en Harelbeke

  Lees meer

  29/03/2016

 4. Gewijzigde verkeerssituatie n.a.v. evenementen en werken

  21 mei - Vormselviering

  Parking Damier gedeeltelijk voorbehouden – van 09u tot 16u

   

  24 mei – Herdenking Leieslag

  Parkeerverbod van 07u tot 10u

  -          Weggevoerdenplein

  Parkeerverbod van 07u tot 14u

  -          Marktplein

  Alle verkeer verboden, uitgezonderd voor fietsers, van 11u tot 12u

  -          Marktplein

  Alle verkeer verboden,  van 09u tot 10u

  -          Weggevoerdenplein

  Lees meer

  29/03/2016

 5. Sluiting zwembad

  Wegens de zwemloop zal het zwembad woensdag 25 mei gesloten zijn van 13u15 tot 15u30.

   

  Vanaf maandag 6 juni tem vrijdag 1 juli zal het zwembad gesloten zijn voor het jaarlijkse onderhoud.
  Gezien er grote werken op de planning staan, neemt de jaarlijkse sluiting een maand in beslag.

  Lees meer

  29/03/2016

 6. We shall overcome

  Zondag 22/5 WIM OPBROUCK & BAND   - Kubox om 20:00 uur

  Lees meer

  29/03/2016

 7. Zitdagen belastingen invullen 2016

  Een belastingsaangifte invullen, is niet altijd eenvoudig. Heb je wat hulp nodig? De administratie van de directe belastingen reikt je een helpende hand aan. Er zijn een aantal zitdagen voorzien voor het invullen van de belastingsaangifte aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009).

  Lees meer

  29/03/2016

 8. Artmarkt 2016

  ArtMarktKuurne is een organisatie gegroeid uit de samenwerking tussen het Braderiecomité en de Kunstkring. We zijn er van overtuigd dat door samen te werken, we meer kunnen realiseren. ArtMarktKuurne wordt voor de vijfde maal georganiseerd op het vernieuwde marktplein van onze gemeente.

  Tijdens het weekend van 4 en 5 juni 2016 wordt op het marktplein te Kuurne de ARTMARKT & ZOMERBRADERIE georganiseerd door de Kuurnse Kunstkring en Braderiecomité.

  Lees meer

  29/03/2016

 9. Testdagen: nieuwe leerlijn zwemmen

  We starten in september met een nieuwe leerlijn zwemmen. Intussen zijn de folders waarin de nieuwe leerlijn uitgelegd staat, gedrukt en verspreid. Wie nog geen kreeg, kan op de sportdienst terecht voor een exemplaar.

  In de leerlijn volgen brevetjes elkaar op. We starten bij eendje, zeepaardje, pinguin en zeehond in de watergewenning. Gaan dan door naar waterschildpad en dolfijn waarin de kinderen schoolslag leren en eindigen in de otter, haai om beter te zwemmen.

  Lees meer

  29/03/2016

 10. Nieuw woonplan en woonstudie

  De gemeenteraad keurde in zitting van 21 april het tweede woonplan voor Kuurne goed. Het woonplan bundelt 72 concrete acties voor de periode 2016-2020.

   

  De 72 acties werden vooropgesteld om 6 prioritaire doelstellingen te realiseren:

  PRIORITEIT 1: KUURNE ALS REGISSEUR IN HET WOONBELEID: het slapend aanbod binnen gebieden bestemd als woongebied wordt doordacht gevaloriseerd.

  PRIORITEIT 2: KUURNE KIEST VOOR LEEFBAARHEID EN KWALITEIT: bij woonprojecten worden een aantal basiskwaliteitseisen toegepast

  Lees meer

  29/03/2016