Nieuws - meest recent

 1. Metaaldiefstallen op kerkhoven

  Er is terug een toename in de metaaldiefstallen op kerkhoven. In het kader van deze toename, stelt de federale overheid enkele preventiemaatregelen voor.

  Neem foto's

  Maak foto's van de waardevolle voorwerpen op het graf. Dit vergemakkelijkt de identificatie bij diefstal. U loopt het risico deze voorwerpen te verliezen door de stijging van criminaliteit op kerkhoven.

  Lees meer

  17/01/2017

 2. Op de foto voor je eID

  Camera

  Wie een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, moet rekening houden met nieuwe, strengere voorschriften voor de pasfoto.

  5 tips voor een goede foto

  De foto moet recent zijn (maximum 1 jaar oud) en de achtergrond licht, effen en zonder schaduw. Je grootste glimlach tevoorschijn toveren is niet nodig, een neutrale gezichtsuitdrukking met gesloten mond wordt aangeraden. Het gezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder accessoires behalve om medische of godsdienstige redenen. De ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.

  Lees meer

  11/01/2017

 3. Sportkampen krokus en pasen 2017

  Tijdens de krokus- en paasvakantie gaan traditiegetrouw sportkampen door voor kinderen van het kleuter en de lagere school. De sportkampen gaan door op het Sportpark. De activiteiten lopen van ‘s morgens 9.00 tot 12.00 uur en in de namiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Tijdens de krokusvakantie is er uitzonderlijk opvang in de sporthal vanaf 7.00 uur. Ook ‘s avonds wordt er opvang voorzien tot 18.00 uur. Tijdens de paasvakantie kunnen de kinderen vanaf 7.00 uur terecht in het jeugdcentrum en na het kamp kunnen ze er nog terecht tot 18.00 uur.

  Lees meer

  04/01/2017

 4. Nieuwe tarieven waterfactuur vanaf 1 januari 2017

  Vanaf 1 januari 2017 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater. Dit tarief maakt het voor De Watergroep mogelijk de komende jaren de nodige investeringen te doen om waterproductiecentra en leidingen te renoveren of te vervangen. De Watergroep investeert bovendien in nieuwe technologie (slimme watermeters, onthardingsinstallaties) en in de bescherming van ruwwaterbronnen.

  De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen:

  Lees meer

  03/01/2017

 5. Monoloog over Bob Dylan door Tony Malfait

  Tony Malfait: Dylan Dichter Lees meer

  28/12/2016

 6. Verkeershinder van 8 januari tot begin maart

  Lees meer

  23/12/2016

 7. Extra veilige shopdagen

  Kerstmis winkelen

  Politiezone Vlas en Kuurne gaan voor extra veilige shopdagen.

  Tijdens de drukke eindejaars- en soldenperiode is de politiezone Vlas extra alert. In overleg met burgemeester Francis Benoit en schepen lokale economie Johan Bossuyt, wordt extra focus gelegd op de handelaars, ook in Kuurne.

  Lees meer

  22/12/2016

 8. Leiewerken in Harelbeke

  Leiewerken Seine Schelde Harelbeke

  Ook de komende periode wordt hard gewerkt op de Leie in Harelbeke.

  Vanaf begin volgend jaar wordt de damwand langs de Tweebruggenstraat verder aangelegd zodat de bouwkuip kan gesloten worden en hierin de nieuwe sluis kan gebouwd worden. Omdat de uitbraak van de oude sluis wat vertraging opgelopen heeft, wordt een versnelling hoger geschakeld opdat deze planning aangehouden zou kunnen worden.

  Lees meer

  22/12/2016

 9. Gebruik uw vuurwerk veilig

  Vuurwerk

  In Kuurne is het toegelaten vuurwerk af te vuren in de nacht van 24 en 25 december, op kerstdag, in de nacht van 31 december en 1 januari, en op nieuwjaarsdag. Maar vuurwerk is geen speelgoed. Dit zijn springstoffen die niet iedereen zomaar in handen mag krijgen en overal mag gebruiken.

  De FOD Economie geeft opnieuw aanbevelingen over verkoop en gebruik. Verpest uw feest niet en gebruik uw vuurwerk veilig.

  Lees meer

  22/12/2016

 10. Brugsesteenweg: vanaf 1 januari 50km/u

  Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de algemene norm op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom. Op autosnelwegen en 2x2-wegen gescheiden door een middenberm blijft de maximumsnelheid algemeen behouden op 120 km/u.

  Op lokale en secundaire wegen buiten de bebouwde kom wordt een standaardsnelheid van 70 km/u aangenomen.

  Concreet voor Kuurne komen de maximumsnelheden als volgt buiten de bebouwde kom:

  Lees meer

  22/12/2016